เรื่องเล่า-เด็ก-แปลง-เมือง
18342
post-template-default,single,single-post,postid-18342,single-format-standard,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

เรื่องเล่า-เด็ก-แปลง-เมือง

บรรทัดทุกบรรทัดจากนี้ เป็นตัวอย่างภาพสะท้อนความตั้งอกตั้งใจของทุกหัวใจ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ที่สร้างแรงกระเพื่อมเบาๆ อยู่ตามมุมต่างๆ ของประเทศ นัยของคำว่า “เรื่องเล่า-เด็ก-แปลง-เมือง” จึงนับว่าความหมายที่ซ่อนพลังอยู่ไม่น้อย

เรื่องเล่า >>

เหตุการณ์ความเป็นไปที่เกิดขึ้นในแต่ละมุมบนโลกใบใหญ่ ล้วนมีมากมายหลากหลาย คงไม่อาจนับจำนวนได้ แต่จะมีสักกี่เรื่องราว ที่มีทั้งคุณค่าและควรค่าแก่การบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเล่าขานสืบต่อกันไป หวังเพียงให้ผู้คน ซึ่งอาจมีโอกาสรับรู้ ได้ประทับไว้ในเสี้ยวหนึ่งของความทรงจำ

หลายครั้งที่เรื่องเล่าสร้างความทรงจำที่ดี ยากจะลืมเลือน ในขณะที่อีกหลายเรื่องกลับเป็นตราบาปที่ผู้ประสบพบพานไม่ต้องการบันทึกไว้ในความทรงจำ เรื่องเล่าบางเรื่องผลิดอกออกผล ต่อยอดความดีงาม กลายเป็นเรื่องบันดาลใจให้หลายคนลุกขึ้นมาก้าวเดินต่อ แต่บางเรื่องเล่า กลับสร้างความด่างพร้อยในมโนสำนึกและจิตใจ 

เรื่องเล่าเชิงบวก ล้วนเป็นพลังงานชั้นดี ในการหล่อเลี้ยงความดีงามให้ชีวิต  ในขณะที่เรื่องเล่าเชิงลบ กับเป็นพลังงานชั้นเลว ที่จะฉุดรั้งและบั่นทอนทางเดินของชีวิต  สำหรับมนุษย์คนหนึ่งแล้ว แน่นอนว่าย่อมมีเรื่องเล่าทั้ง 2 ชนิด ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน ไม่สำคัญว่าส่วนไหนจะมากกว่ากัน  หากแต่สำคัญที่มนุษย์ผู้นั้น จะชาญฉลาดแค่ไหนในการคัดสรรประดาเรื่องเล่าของตนเอง และนำมาปรับใช้ให้ก่อเกิดความดีงามแก่ชีวิตต่อไปข้างหน้า 

เด็ก >>

สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ บนดาวเคราะห์ใบนี้ ที่เชื่อกันว่า พวกเขา คือ ผ้าขาว หากแต่อยากจะระบายสีสัน ให้ผ้าแต่ละผืนนั้น ออกมาสวยสดงดงามหรือเลอะเทอะ เปรอะเปื้อน อย่างไร  ผู้ใหญ่ สิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมบนดาวดวงเดียวกัน ย่อมมีหน้าที่ และต้องไม่พึงปฏิเสธความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่นั้น  นอกจากจะถูกวางตำแหน่งให้เป็น ผ้าขาว แล้ว อีกด้านหนึ่ง ยังมีความเชื่อว่า เด็ก คือ ความหวังมวลมนุษยชาติ ที่สามารถจะกำหนดทิศทางให้โลกหมุนไป ในทางเลวร้ายหรือดีงามอย่างไร ก็ย่อมได้ 

เด็ก เป็นมากกว่า ผลผลิตของกามารมณ์ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้อีกเช่นกันว่า สำหรับเด็กบางคน มีต้นทางชีวิตมาจากความผิดพลาดมิได้ตั้งใจ แต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว สิ่งมีชีวิตตัวน้อยเหล่านี้ ก็มีศักดิ์และสิทธิในการธำรงตนบนโลกใบเก่านี้อย่างเต็มภาคภูมิ 

ในวัยอ่อนเยาว์ เด็ก นับเป็นภารกิจของผู้ดูแลทุกระดับ ตั้งแต่ญาติพี่น้อง ไล่รวมไปถึงสังคมภาพใหญ่ ที่ต้องเข้ามารับผิดชอบ ซึ่งต้องไม่ใช่การบีบบังคับหรือกำหนดกฎเกณฑ์รัดกุมจนขาดจินตนาการส่วนตัว  การเปิดพื้นที่ชีวิตของเด็ก จึงเป็นสิ่งดีงามที่ผู้เกิดก่อนตระหนัก  ซึ่งคงมิใช่เพียงพื้นที่ทางกายภาพ หากต้องร่วมถึงพื้นที่ทางสังคมและทางจิตใจ เด็ก ๆ พึงถูกกระทำด้วยความรักและให้เกียรติ และมิถูกปิดกั้นด้วยเหตุผลว่าเป็นเกิดทีหลัง ที่ต้องเชื่อฟังอย่างเดียว  และอย่างที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์ของเด็ก ๆ ในปัจจุบัน มิสู้จะปลอดภัยสักเท่าไหร่ ซึ่งถ้ายังไม่ตระหนักตรงนี้ ก็มิต้องตื่นตระหนก ถ้าพวกเขาเหล่านั้นจะลุกขึ้นมาทวงพื้นที่ในความเป็นคนด้วยความชอบธรรม 

แปลง >> 

กระบวนการสำคัญ ที่ก่อตัวขึ้นมา เพื่อมีบทบาทในการปรุงแต่งและปรับเปลี่ยน กลไกบางประการ ที่อาจกำลังทำหน้าที่ของตัวเองอยู่อย่างบิดเบี้ยว การแปลง ว่ากันตามจริงแล้ว ก็มิต่างจากการล้มล้างสิ่งเก่า เพื่อหาสิ่งใหม่ทดแทน ทั้งนี้ก็เพื่อก่อร่างสร้างสิ่งที่เหมาะสมและสมบูรณ์สำหรับการนำมาต่อยอดต่อไป 

เมือง >> 

บ้านหลังใหญ่ ที่ผู้คนมาอยู่อาศัยรวมกัน บ้านหลังนี้ อาจยังไม่สมบูรณ์แบบ จึงมีพื้นที่บางส่วน จัดสรรไว้ให้ถูกอกถูกใจคนบางคน เท่านั้น เลยทำให้ใครอีกหลายคน ที่แม้จะอยู่บ้านเดียวกัน เกิดคำถาม ที่ต้องการหาคำตอบ อยู่ตลอดเวลา 

เมือง คือ ผลผลิตของการปฏิสัมพันธ์ระดับสมาชิก กอปรด้วยโครงสร้างทางกายภาพและสังคม เป็นแหล่งหลอมรวมความแปลกแยกแตกทั้งในกระบวนคิดและมโนสำนึก ให้ถนนทุกสายเหล่านี้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยมีการกระทบกระทั่งกันให้น้อยที่สุด 

ดังนั้นแล้ว กระบวนการออกแบบเมืองจึงถือเป็นอีกภารกิจสำคัญของสมาชิกทั้งจะระดมสมอง เพื่อจัดวางบทบาทและหน้าที่ให้เหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละคน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เมืองเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัย ที่ทุกคนพึงใจที่จะออกมาปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างที่เยื่อใยไมตรี

เหล่านี้แล้ว เรื่องเล่า เด็ก แปลง เมือง  เมื่อนำมาผสมปนเป จนกลายเป็นวลีกระชับ ที่ว่า  เรื่องเล่าเด็กแปลงเมือง น่าจะหมายรวมถึง  พลังของเรื่องเล่าจากเด็ก อันส่อเจตนาที่ดีต่อเมือง เพื่อให้เมืองในอุดมคติ กลายเป็นภาพจริงอันสมบูรณ์  และพร้อมจะส่งต่อไประหว่างรุ่นสู่รุ่นอย่างงดงาม

และเรื่องราวนับจากนี้ คือ 4 เรื่องเล่า – เด็ก – แปลง – เมือง ที่ควรค่าแก่การบันทึกไว้อย่างยิ่ง 

อ่านและดาวน์โหลดฉบับเต็ม

No Comments

Post A Comment