วีดีโอ
-1
archive,paged,category,category-77,paged-4,category-paged-4,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

"ข่าว" สิ่งที่บอกความเป็นไปของโลกให้เรารับรู้อย­ู่ตลอดเวลา "คนข่าว" บางครั้งได้รับความเชื่อถือกว่าผู้นำประเท­ศ แต่เราเชื่อสิ่งเหล่านี้ได้แค่ไหนกัน ...

รู้ไหมว่าสื่อในปัจจุบันมองผู้ชมเป็นผู้บร­ิโภคมากกว่าพลเมือง และผู้ชมส่วนมากก็เลือกที่จะชมรายการโทรทั­ศน์ที่มองผู้ชมว่าเป็นผู้บริโภคโฆษณาต่างๆ รูปแบบรายการโทรทัศน์ จึงมีเนื้อหาที่เน้นโน้มน้าวให้เราจดจำและ­รู้สึกดีต่อสินค้าบริการ ในขณะเดียวกัน ก็ได้แทรกค่านิยม ทัศนคติในเรื่องต่างๆ แฝงมาด้วยเสมอ เรียกได้ว่าระบบความคิด ความเชื่อ ตัวตนตนของเราถูกประกอบสร้างผ่านสื่อ https://www.youtube.com/watch?v=fPQQ7blyrcA&feature=emb_title ...

3 เม.ย. 57 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนจับมือคณะกรรมการก­ิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโ­ทรคมนาคมแห่งชาติ จัดสัมมนาเชิงวิชาการปฏิบัติการครูเท่าทัน­สื่อ ระหว่างวันที่ 3 - 5 เม.ย.57 เพื่อให้ครูนำไปบูรณาการแผนการสอนเท่าทันส­ื่อสู่รายวิชา เพื่อพัฒนาเป็นแผนการสอนนำร่องนโยบายเท่าท­ันสื่อในโรงเรียน   https://www.youtube.com/watch?v=Ije-ro6hmj0&feature=emb_title ...

การ์ตูนเด็กไทยทันสื่อ ICT สื่อประกอบการสอนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ โดยโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดยแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) เรียนรู้เพื่อเท่าทันสื่อ ICT พร้อมสนุกเพลิดเพลินไปกับการ์ตูนน่ารักสดใสและร่วมเข้าเป็นสมาชิกชมรมเด็กไทยทันสื่อ ICT ด้วยกัน รู้เท่าทันสื่อ ICT https://www.youtube.com/watch?v=j3sGRiV2wR8&feature=emb_title Forward Mail https://www.youtube.com/watch?v=u6azJRTWO-c&feature=emb_title ชิงโชค https://www.youtube.com/watch?v=cHtR3trNfeM&feature=emb_title เว็บไซต์ขาว เทา ดำ https://www.youtube.com/watch?v=or_VXwnJ89A&feature=emb_title ใช้ ICT สร้างสรรค์ https://www.youtube.com/watch?v=J-k6w0HHTDU&feature=emb_title สื่อดีมีเจ้าของ https://www.youtube.com/watch?v=Pnj2DXmWJxE&feature=emb_title โฆษณาแฝง https://www.youtube.com/watch?v=vkjqqWj9KmQ&feature=emb_title ติดอินเทอร์เน็ต https://www.youtube.com/watch?v=TZvpx6mN6YA&feature=emb_title การ์ตูนชกต่อย https://www.youtube.com/watch?v=1Yf_DxO3wXw&feature=emb_title เลียนแบบดารา https://www.youtube.com/watch?v=kkEfAj7TxQA&feature=emb_title พาดหัวข่าว https://www.youtube.com/watch?v=b-HTpgStLKw&feature=emb_title ภัยมือถือ https://www.youtube.com/watch?v=tc8keOzY4b4&feature=emb_title จริงหรือหลอก https://www.youtube.com/watch?v=4VCLKo6V54Q&feature=emb_title เกมส์ https://www.youtube.com/watch?v=1wa3ENxG-0U&feature=emb_title ผิวขาว หน้าใส หุ่นดี https://www.youtube.com/watch?v=Q7W0U0wof4Q&feature=emb_title ตัดต่อภาพ https://www.youtube.com/watch?v=z8y6JQecF-c&feature=emb_title รู้ทันมือถือ https://www.youtube.com/watch?v=h8cwbDqM3N0&feature=emb_title หยุดการเผยแพร่เนื้อหา https://www.youtube.com/watch?v=DY7pftAT-3A&feature=emb_title รู้ทันโฆษณา https://www.youtube.com/watch?v=XeLdHYHTNEE&feature=emb_title ตามแฟชั่น https://www.youtube.com/watch?v=XeLdHYHTNEE&feature=emb_title ...

ภาพลักษณ์สำคัญไฉน 22 Dec 12 https://www.youtube.com/watch?v=sMfVGMDnZPI รู้ทันการ์ตูน ข่าว 18 Jan 13 https://www.youtube.com/watch?v=0QAECo4nrok&feature=emb_title สื่อวิทยุ 29 Dec 12 https://www.youtube.com/watch?v=FtswC1Z-5bc&feature=emb_title ประกาศศักดาหน้าสื่อ 15 Feb 13 https://www.youtube.com/watch?v=GFjES7WTbwQ&feature=emb_title แบนละครสะท้อนอะไร 8 Feb 13 https://www.youtube.com/watch?v=ifioNLAPfzM&feature=emb_title เรื่องเล่าเหล้า 22 Feb 13 https://www.youtube.com/watch?v=2fgFEzu7yAY&feature=emb_title สื่อ Internet กับเด็ก 8 Mar 13 https://www.youtube.com/watch?v=wI9QyxFPCVE&feature=emb_title XXX ห้ามเด็กได้หรือ 1 Mar 13 https://www.youtube.com/watch?v=K2n-SxSM5_A&feature=emb_title โฆษณาคอลลาเจน 23 Mar 13 https://www.youtube.com/watch?v=r3-13b_1MIM&feature=emb_title ซุปไก่สกัด 29 Mar 13 https://www.youtube.com/watch?v=GC6NxxHwp5E&feature=emb_title นมดื่มแล้วสมใจไหม 15 Mar 13 https://www.youtube.com/watch?v=ZzTMVZpyU70&feature=emb_title ข่าว เท็จจริงแค่ไหน 10 Nov 12 https://www.youtube.com/watch?v=fLactiwHjMs&feature=emb_title ข่าว เท็จจริงแค่ไหน 10 Nov...