แนวคิดในการออกแบบโลโก้ของ C Click

C Click เป็นเว็บไซต์รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล จัดทำขึ้นโดย “สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน” หรือ สสย. ภายใต้ “มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน” ...

อ่านต่อ

สสย.และเครือข่ายได้รับรางวัลจากยูเนสโก

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และเครือข่ายได้รับรางวัล Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue จาก UNESCO, GAPMIL และ UNAOC  ซึ่งเป็นรางวัลที่สนุบสนุนองค์กร ...

อ่านต่อ
ความรู้เท่าทันสื่อ บทความอื่น →

ข่าวเทียม ข่าวปลอม ข่าวลวง คืออะไร?

"What is FAKE NEWS????" ข่าวเทียม ข่าวปลอม ข่าวลวง คืออะไร ในทุก ๆ วันเราได้รับข้อมูลข่าวสารจากหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะท...

อ่านต่อ
Background Cover
3 วิธีช่วยลูกรู้ทันโฆษณาอิทธิพลเงียบใกล้ตัว
ชุดความรู้สำหรับพ่อแม่ บทความอื่น →

3 วิธีช่วยลูกรู้ทันโฆษณาอิทธิพลเงียบใกล้ตัว

ผลวิจัยล่าสุดในวารสาร Pediatrics ชี้ว่าเด็กวัย 8-11 ขวบที่ดูโฆษณาทางทีวีเป็นประ...

อ่านต่อ
5 วิธีที่คุณครูจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการกลั่นแกล้งรังแก
ชุดความรู้สำหรับครู บทความอื่น →

5 วิธีที่คุณครูจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการกลั่นแกล้งรังแก

การกลั่นแกล้งรังแกในโรงเรียนกลายเป็นเรื่องที่มีอยู่ทั่วทุกหัวระแหง ต่อไปนี้ เป็น...

อ่านต่อ
Fact Sheet ‘ความฉลาดทางดิจิตอล’ และการศึกษาการรังแกกันบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น
งานศึกษาและวิจัย รายงานอื่น →

Fact Sheet ‘ความฉลาดทางดิจิตอล’ และการศึกษาการรังแกกันบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น

การจัดทำ Fact Sheet ‘ความฉลาดทางดิจิตอล’ (Digital Intelligence: DQ) และการศึกษาก...

ดาวน์โหลด
ข่าวและกิจกรรม ข่าวอื่น →
• 20 / 07 / 18

[VDO] ค่ายพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ (MIDL)

ค่ายพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ (MIDL) ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ...

• 18 / 07 / 18

กิจกรรมจากค่ายพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ (MIDL)

ประมวลภาพกิจกรรมจากค่ายพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ (MIDL) โดยจัดขึ้นในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ภายใต้ความร่วมม...

• 10 / 07 / 18

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล โดยจัดขึ้นในวันท...

• 10 / 07 / 18

กิจกรรมพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จัดกิจกรรมพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ ในหัวข้อ “การพัฒนา...

• 28 / 03 / 18

ข่าวผู้เยาว์ (13 มี.ค. 2561)

...

• 28 / 03 / 18

รายงาน...ชวนเด็ก 'ออกมาเล่น' หลังพบเด็กติดหน้าจอ 8 ชม.ต่อวัน

...

• 28 / 02 / 18

เวทีประชุมเชิงวิชาการ MIDL (ภาคอีสาน)

เวทีประชุมเชิงวิชาการเรื่องการสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยเท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัลของเด็กและเยาวชนในภาคตะวันออก...

• 07 / 02 / 18

​สัมมนาเครือข่ายการศึกษา และ MIDL เพื่อสร้างพลเมือง

สัมมนาเครือข่ายการศึกษา และ MIDL เพื่อสร้างพลเมือง: ความสำเร็จ ความท้าทาย และก้าวต่อไปคุณครู อาจารย์ จากหลากหลายโรงเรียน...

• 04 / 08 / 17

เอกสารประกอบการสัมมนางาน MIDL : อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง​

เอกสารประกอบการสัมมนางาน MIDL : อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (Conference on Media, Information and Digita...

• 24 / 07 / 17

การรู้ทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล MIDL: อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

https://www.facebook.com/Prach...20 ก.ค. 2560 รายงานข่าวระบุว่า ที่โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ ในงานสัมมนา “การรู้ทั...


สื่อแนะนำ บทความอื่น →

MIDL : Online Hate Speech

Hate Speech หรือการใช้คำพูดรุนแรง จนอาจก่อให้เกิดความเกลียดชัง...มาร่วมทำความเข้าใจระหว่าง Hate Speech VS Free Speech ต่...

อ่านต่อ
Background Cover