แนวคิดในการออกแบบโลโก้ของ C Click

C Click เป็นเว็บไซต์รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล จัดทำขึ้นโดย “สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน” หรือ สสย. ภายใต้ “มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน” ...

อ่านต่อ

สสย.และเครือข่ายได้รับรางวัลจากยูเนสโก

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และเครือข่ายได้รับรางวัล Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue จาก UNESCO, GAPMIL และ UNAOC  ซึ่งเป็นรางวัลที่สนุบสนุนองค์กร ...

อ่านต่อ
ความรู้เท่าทันสื่อ บทความอื่น →

ขบวนการร่ม (the Umbrella movement) ในฮ่องกง

#UmbrellaMovement อำนาจสื่อในมือกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเคลื่อนไหวทางการเมือง ขบวนการร่ม (the Umbrella movement) ในฮ่อ...

อ่านต่อ
Background Cover
Digital Balance: สร้างสมดุลชีวิตทางดิจิทัลในวัยเด็ก
ชุดความรู้สำหรับพ่อแม่ บทความอื่น →

Digital Balance: สร้างสมดุลชีวิตทางดิจิทัลในวัยเด็ก

วันนี้ สสย. จะพาทุกท่านมารู้จักกับวิธีการสร้างสมดุลชีวิตทางดิจิทัลในกับเด็ก ๆ พร...

อ่านต่อ
5 วิธีที่คุณครูจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการกลั่นแกล้งรังแก
ชุดความรู้สำหรับครู บทความอื่น →

5 วิธีที่คุณครูจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการกลั่นแกล้งรังแก

การกลั่นแกล้งรังแกในโรงเรียนกลายเป็นเรื่องที่มีอยู่ทั่วทุกหัวระแหง ต่อไปนี้ เป็น...

อ่านต่อ
เท่าทันสื่อ อำนาจในมือพลเมืองดิจิทัล
งานศึกษาและวิจัย รายงานอื่น →

เท่าทันสื่อ อำนาจในมือพลเมืองดิจิทัล

หนังสือเรื่อง “เท่าทันสื่อ อำนาจในมือพลเมืองดิจิทัล” เป็นการเรียบเรียงมุมมอง แนว...

ดาวน์โหลด
ข่าวและกิจกรรม ข่าวอื่น →
• 27 / 08 / 18

"ปลดปล่อยผีเสื้อให้โบยบิน" เครือข่ายพัทลุงยิ้ม

เครือข่ายพัทลุงยิ้มจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว เป็นปีที่ 5 ตอน "ปลดปล่อยผีเสื้อให้โบยบิน"...

• 27 / 08 / 18

กิจกรรม “ฉลาดรู้เท่าทันสื่อ” อบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำเด็กปฐมวัย

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข...

• 07 / 08 / 18

การประชุมสรุปบทเรียน ข้อท้าทาย และข้อเสนอแนะ MIDL

เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกรุงเทพ ชั้น 2 โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ (ซ.วิภาวดี 64) กรุงเทพฯ สถาบันสื่อเด็กแล...

• 07 / 08 / 18

การประชุมระดมความเห็น "มองเมืองใหม่ MIDL"

ณ โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) จัดโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบ...

• 07 / 08 / 18

"ร่วมสร้างสังคมเท่าทันสื่อฯ"

สสย.ร่วมกับศูนย์ CSPS สกว. จัดประชุมระดมความคิดเห็น "การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล เพื่อการปกป้องคุ้มคร...

• 25 / 07 / 18

การอบรมครูเพื่อการพัฒนาแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และกลุ่มมานีมานะ ร่วมกันจัดการอบรมครูเพื่อการพัฒนาแนวคิดการรู้เท่าทันสื...

• 25 / 07 / 18

เขย่า เขยื้อน ขยับ ขับเคลื่อนเครือข่าย ไข่ระเบิด เปิดกระบาล #3

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมสัมมนาเชิง...

• 20 / 07 / 18

[VDO] ค่ายพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ (MIDL)

ค่ายพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ (MIDL) ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ...

• 18 / 07 / 18

กิจกรรมจากค่ายพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ (MIDL)

ประมวลภาพกิจกรรมจากค่ายพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ (MIDL) โดยจัดขึ้นในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ภายใต้ความร่วมม...

• 10 / 07 / 18

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล โดยจัดขึ้นในวันท...


สื่อแนะนำ บทความอื่น →

MIDL : Online Hate Speech

Hate Speech หรือการใช้คำพูดรุนแรง จนอาจก่อให้เกิดความเกลียดชัง...มาร่วมทำความเข้าใจระหว่าง Hate Speech VS Free Speech ต่...

อ่านต่อ
Background Cover