คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

#MIDLWEEK2018 #MIDLforInclusiveCities#Inclusivecity ...

อ่านต่อ

“เพราะเมืองคือเรื่องของเรา มาร่วมออกแบบเมืองสำหรับทุกคน”

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ชวนร่วมงานโครงการสัปดาห์รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 2561 (MIDL Week 2018) ภายใต้ธีม MIDL for Inclusive Cities: สร้างเมืองของทุกคน ในวันที่ 3  ...

อ่านต่อ

แนวคิดในการออกแบบโลโก้ของ C Click

C Click เป็นเว็บไซต์รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล จัดทำขึ้นโดย “สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน” หรือ สสย. ภายใต้ “มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน” ...

อ่านต่อ

สสย.และเครือข่ายได้รับรางวัลจากยูเนสโก

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และเครือข่ายได้รับรางวัล Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue จาก UNESCO, GAPMIL และ UNAOC  ซึ่งเป็นรางวัลที่สนุบสนุนองค์กร ...

อ่านต่อ
ความรู้เท่าทันสื่อ บทความอื่น →

คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

หลังชมภาพยนตร์สารคดี Human Scale ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบและวางผังเมืองที่สั่นสะเทือนวงการสถาปนิกไปทั่วโลกกับโจทย...

อ่านต่อ
Background Cover
Digital Balance: สร้างสมดุลชีวิตทางดิจิทัลในวัยเด็ก
ชุดความรู้สำหรับพ่อแม่ บทความอื่น →

Digital Balance: สร้างสมดุลชีวิตทางดิจิทัลในวัยเด็ก

วันนี้ สสย. จะพาทุกท่านมารู้จักกับวิธีการสร้างสมดุลชีวิตทางดิจิทัลในกับเด็ก ๆ พร...

อ่านต่อ
5 วิธีที่คุณครูจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการกลั่นแกล้งรังแก
ชุดความรู้สำหรับครู บทความอื่น →

5 วิธีที่คุณครูจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการกลั่นแกล้งรังแก

การกลั่นแกล้งรังแกในโรงเรียนกลายเป็นเรื่องที่มีอยู่ทั่วทุกหัวระแหง ต่อไปนี้ เป็น...

อ่านต่อ
เท่าทันสื่อ อำนาจในมือพลเมืองดิจิทัล
งานศึกษาและวิจัย รายงานอื่น →

เท่าทันสื่อ อำนาจในมือพลเมืองดิจิทัล

หนังสือเรื่อง “เท่าทันสื่อ อำนาจในมือพลเมืองดิจิทัล” เป็นการเรียบเรียงมุมมอง แนว...

ดาวน์โหลด
ข่าวและกิจกรรม ข่าวอื่น →
• 30 / 11 / 18

สสย.รับสมัครเพื่อนร่วมงาน!!

ส่งหลักฐานการสมัครงานส่งทางไปรษณีย์หรืออีเมล์เท่านั้น ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561...

• 21 / 11 / 18

อบรมเชิงปฏิบัติการ MIDL แกนนำเยาวชนเครือข่ายบางกอกนี้ดีจัง

อบรมเชิงปฏิบัติการ MIDL แกนนำเยาวชนเครือข่ายบางกอกนี้ดีจัง โคราชยิ้ม นครศรีดีจังฮู้ ทุ่งศรี(แพร่)ดีแต้ วันที่ 16-18 พ.ย....

• 21 / 11 / 18

จุด.รวม.ธน โดย ยังธน

หนึ่งใน 9 โครงการ MIDL Week 2018: MIDL for Inclusive Cities สร้างเมืองของทุกคน วันที่ 17-18 พฤศจิกายน ณ ห้อง X11.3 ชั้น ...

• 12 / 11 / 18

Workshop “เมืองสอนอะไรได้บ้าง” :​ insKru

insKru ร่วมกับ Thai Civic Education สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน และเครือข่าย ขอเชิญชวนคุณครูมาร่วมกันออกแบบการเรียนรู้ผ่านเ...

• 12 / 10 / 18

EDUCA 2018

EDUCA 2018 มหกรรมทางการศึกษาที่ใหญ่ที่สุด ปีนี้สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนเข้าร่วมเป็นวิทยากรทั้งหมด 6 ห้อง พบกันวันที่ 18-1...

• 12 / 10 / 18

MIDL for Inclusive Cities : สร้างเมืองของทุกคน

โครงการสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ปี 2561 "MIDL for Inclusive Cities : สร้างเมืองของทุกคน" ระหว่างวันท...

• 20 / 09 / 18

ชุมชนบูรณาการ สุขภาพองค์รวม

เครือข่ายรองเมืองเรืองยิ้ม เครือข่ายบางกอกนี้ดีจัง และกรรมการลานกีฬาพัฒน์ บอกเล่าเรื่องราว" ชุมชนบูรณาการ สุขภาพองค์รวม"...

• 20 / 09 / 18

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "มองเมืองใหม่ MIDL"

วันที่ 6 กันยายน 2561 ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ "มองเมืองใหม่ MIDL" (Media Information Digital Literacy) ณ ห้อง...

• 27 / 08 / 18

"ปลดปล่อยผีเสื้อให้โบยบิน" เครือข่ายพัทลุงยิ้ม

เครือข่ายพัทลุงยิ้มจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว เป็นปีที่ 5 ตอน "ปลดปล่อยผีเสื้อให้โบยบิน"...

• 27 / 08 / 18

กิจกรรม “ฉลาดรู้เท่าทันสื่อ” อบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำเด็กปฐมวัย

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข...


สื่อแนะนำ บทความอื่น →

Inclusive Cities in your eyes

รับฟังมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับ inclusive cities จากผู้ขับเคลื่อนโครงการเนื่องในวันสัปดาห์รู้เท่าทันสื่อ (MIDL Week 201...

อ่านต่อ
Background Cover