แนวคิดในการออกแบบโลโก้ของ C Click

C Click เป็นเว็บไซต์รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล จัดทำขึ้นโดย “สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน” หรือ สสย. ภายใต้ “มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน” ...

อ่านต่อ

สสย.และเครือข่ายได้รับรางวัลจากยูเนสโก

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และเครือข่ายได้รับรางวัล Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue จาก UNESCO, GAPMIL และ UNAOC  ซึ่งเป็นรางวัลที่สนุบสนุนองค์กร ...

อ่านต่อ
ความรู้เท่าทันสื่อ บทความอื่น →

ทำไมพลเมืองประชาธิปไตยต้องรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล

พัฒนาการของสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว และได้เคลื่อนเข้าส...

อ่านต่อ
Background Cover
3 วิธีช่วยลูกรู้ทันโฆษณาอิทธิพลเงียบใกล้ตัว
ชุดความรู้สำหรับพ่อแม่ บทความอื่น →

3 วิธีช่วยลูกรู้ทันโฆษณาอิทธิพลเงียบใกล้ตัว

ผลวิจัยล่าสุดในวารสาร Pediatrics ชี้ว่าเด็กวัย 8-11 ขวบที่ดูโฆษณาทางทีวีเป็นประ...

อ่านต่อ
การพัฒนาพลเมือง MIDL : จุดเน้นตามช่วงวัย
ชุดความรู้สำหรับครู บทความอื่น →

การพัฒนาพลเมือง MIDL : จุดเน้นตามช่วงวัย

การพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัยให้เป็นพลเมืองประชาธิปไตยที่รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ ...

อ่านต่อ
โครงการจัดทำคู่มือสิทธิเด็กกับแนวทางปกป้องเด็กจากสื่อออนไลน์
งานศึกษาและวิจัย รายงานอื่น →

โครงการจัดทำคู่มือสิทธิเด็กกับแนวทางปกป้องเด็กจากสื่อออนไลน์

รายงานผลการศึกษาโครงการจัดทำคู่มือสิทธิเด็กกับแนวทางปกป้องเด็กจากสื่อออนไลน์ โดย...

ดาวน์โหลด
ข่าวและกิจกรรม ข่าวอื่น →
• 07 / 02 / 18

​สัมมนาเครือข่ายการศึกษา และ MIDL เพื่อสร้างพลเมือง

สัมมนาเครือข่ายการศึกษา และ MIDL เพื่อสร้างพลเมือง: ความสำเร็จ ความท้าทาย และก้าวต่อไปคุณครู อาจารย์ จากหลากหลายโรงเรียน...

• 04 / 08 / 17

เอกสารประกอบการสัมมนางาน MIDL : อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง​

เอกสารประกอบการสัมมนางาน MIDL : อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (Conference on Media, Information and Digita...

• 24 / 07 / 17

การรู้ทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล MIDL: อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

https://www.facebook.com/Prach...20 ก.ค. 2560 รายงานข่าวระบุว่า ที่โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ ในงานสัมมนา “การรู้ทั...

• 24 / 07 / 17

หลายภาคส่วนร่วมกันวางแนวทางการกำหนดช่ววอายุที่เหมาะสมสำหรับเด็กในการใช้สื่อออนไลน์

23 กค 60 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ โดยการสนับสนุนจากสสย และสสส. จัดเวทีสื่...

• 13 / 07 / 17

จิตแพทย์ชี้ “อนุบาล 3 ขวบ” ต้องเน้นฝึกวินัย-รอคิว-เข้าสังคม

จิตแพทย์ ชี้ ส่งลูกวัย 3 ขวบเข้าโรงเรียน ควรฝึกเรื่องระเบียบวินัย การรอคอย การเข้าสังคม มากกว่าการจับเรียนเขียนอ่าน เหตุ...

• 05 / 07 / 17

สื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องสำอาง

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ร่วมมือกับ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวช...

• 05 / 07 / 17

พ่อแม่ควรต้องระวังอะไรบ้าง_ก่อนที่จะโพสต์รูปลูกลงในอินเทอร์เน็ต

CClickthailand ขอนำเสนอบทความจาก page เข็นเด็กขึ้นภูเขา ของ หมอมินบานเย็น บางครั้งความไม่ตั้งใจของผู้ใหญ่ก็มีผลกระทบกับ...

• 21 / 06 / 17

ลวนลามออนไลน์ใครว่าล้อเล่น

นิยามของการลวนลามทางเพศคือการกระทำล่วงเกินทางวาจาและทางกาย ทั้งการสัมผัส การมอง การพูดจาแทะโลม แม้แต่การหยอกล้อก็เป็นการ...

• 21 / 06 / 17

สอนสามเณร 'รู้ทันสื่อ'

ใช้หลักพุทธสร้างทักษะ 'สามเณร' เท่าทันโลกออนไลน์นอกจากเรื่องดีของสื่อใหม่ซึ่งทำให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง...

• 19 / 06 / 17

สัมมนาเชิงปฎิบัติการเครือข่ายคณะทำงานด้านเด็กและเยาวชนสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ

 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการเครือข่ายคณะทำงานด้านเด็กและเยาวชนจากโครงการเยาวชนส่งเสียงเพื่อสื่อสารสัง...


สื่อแนะนำ บทความอื่น →

การรังแกกันบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying)

การรังแกกันบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) พฤติกรรมใดบ้างที่เรียกว่าเป็น cyberbullying ?? เมื่อถูก cyberbullying แล้วมันเจ็...

อ่านต่อ
Background Cover