แนวคิดในการออกแบบโลโก้ของ C Click

C Click เป็นเว็บไซต์รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล จัดทำขึ้นโดย “สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน” หรือ สสย. ภายใต้ “มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน” ...

อ่านต่อ

สสย.และเครือข่ายได้รับรางวัลจากยูเนสโก

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และเครือข่ายได้รับรางวัล Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue จาก UNESCO, GAPMIL และ UNAOC  ซึ่งเป็นรางวัลที่สนุบสนุนองค์กร ...

อ่านต่อ

EDUCA2016

12 ต.ค. 59 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนโดยคุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ และทีมสสย. เข้าร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในหัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ...

อ่านต่อ
ความรู้เท่าทันสื่อ บทความอื่น →

ทำไมพลเมืองประชาธิปไตยต้องรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล

พัฒนาการของสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว และได้เคลื่อนเข้าส...

อ่านต่อ
Background Cover
3 วิธีช่วยลูกรู้ทันโฆษณาอิทธิพลเงียบใกล้ตัว
ชุดความรู้สำหรับพ่อแม่ บทความอื่น →

3 วิธีช่วยลูกรู้ทันโฆษณาอิทธิพลเงียบใกล้ตัว

ผลวิจัยล่าสุดในวารสาร Pediatrics ชี้ว่าเด็กวัย 8-11 ขวบที่ดูโฆษณาทางทีวีเป็นประ...

อ่านต่อ
การพัฒนาพลเมือง MIDL : จุดเน้นตามช่วงวัย
ชุดความรู้สำหรับครู บทความอื่น →

การพัฒนาพลเมือง MIDL : จุดเน้นตามช่วงวัย

การพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัยให้เป็นพลเมืองประชาธิปไตยที่รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ ...

อ่านต่อ
จูนหาคลื่นวิทยุเด็ก
งานศึกษาและวิจัย รายงานอื่น →

จูนหาคลื่นวิทยุเด็ก

เขียนโดย : อาจารย์เสาวนีย์ ฉัตรแก้ว นักวิจัยโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ รายกา...

ดาวน์โหลด
ข่าวและกิจกรรม ข่าวอื่น →
• 21 / 06 / 17

ลวนลามออนไลน์ใครว่าล้อเล่น

นิยามของการลวนลามทางเพศคือการกระทำล่วงเกินทางวาจาและทางกาย ทั้งการสัมผัส การมอง การพูดจาแทะโลม แม้แต่การหยอกล้อก็เป็นการ...

• 21 / 06 / 17

สอนสามเณร 'รู้ทันสื่อ'

ใช้หลักพุทธสร้างทักษะ 'สามเณร' เท่าทันโลกออนไลน์นอกจากเรื่องดีของสื่อใหม่ซึ่งทำให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง...

• 19 / 06 / 17

สัมมนาเชิงปฎิบัติการเครือข่ายคณะทำงานด้านเด็กและเยาวชนสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ

 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการเครือข่ายคณะทำงานด้านเด็กและเยาวชนจากโครงการเยาวชนส่งเสียงเพื่อสื่อสารสัง...

• 18 / 06 / 17

ออกแบบแนวทางสร้างสรรค์ ชุดหนังสือนิทาน-การ์ตูนสร้างสุข ยุคเทคโน-ไอที

17 มิ.ย. สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) ร่วมกับ เครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสรรค์สังคม แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  จัดป...

• 15 / 06 / 17

สสย.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนร่วมกับ Thai Civic Educationจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสน...

• 07 / 06 / 17

คลอดยุทธศาสตร์เยาวชนรู้ทันสื่อออนไลน์

ครม.ไฟเขียว 5 ยุทธศาสตร์ เยาวชนรู้ทันสื่อออนไลน์ พัฒนากลไก พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองเยาวชนใช่สื่อออนไลน์          6...

• 07 / 06 / 17

‘จิตแพทย์’ หวั่นสังคมเชิดชู ‘สาวฆ่าหั่นศพ’ กลัวเป็น ‘ไอดอล’ ผิดคน

...คำว่า “เน็ตไอดอล” ควรเป็นตัวอย่างในเรื่องที่ดี ต้องมีการปรับค่านิยมในเรื่องนี้ใหม่ ไม่ใช่แค่ ความเป็นไอดอล จำกัด ที่...

• 02 / 06 / 17

อบรมครูเพื่อการเรียนรู้และเท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชนร่วมกับ Thai Civic Educationจัดอบรมครูเพื่อการเรียนรู้และเท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล (...

• 29 / 05 / 17

อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครอบครัวรู้เท่าทันสื่อ

 มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครอบครัวรู้เท่าทันสื่อ ระหว...

• 25 / 05 / 17

คิดมันส์..ทันสื่อ ส่งคลิปวิดีโอประกวด ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดประกวดโครงการ คิดมันส์..ทันสื่อ ส่งคลิปวิดีโอประกวด ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท...


สื่อแนะนำ บทความอื่น →

สิทธิของเรา อย่าให้สื่อมวลชนมาละเมิด

ธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการสื่อสาธารณะ ได้โพสต์แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊ค Time Chuastapanasiri ว่าบ่อยครั้งที่สื่อมวลชนละ...

อ่านต่อ
Background Cover