วีดีโอ
-1
archive,paged,category,category-77,paged-2,category-paged-2,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

ซีรี่ย์ชุดรู้เท่าทันข่าวมีทั้งหมด 6 ตอน นำเสนอเกร็ดความรู้เก่ียวกับการรู้เท่าทันข่าวปลอม (fake news) จัดทำโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และ Google News Initiative ตอนที่ 1 คลิกเบท วิธีการเรียกไลค์ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน https://www.youtube.com/watch?v=leN3h9SAUqs&t=6s ตอนที่ 2 เรื่องจริงเกี่ยวกับข่าวปลอม และการรู้เท่าทัน https://www.youtube.com/watch?v=mGfnvq1gang ตอนที่ 3 แม้จะมาเป็นภาพ แต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ https://www.youtube.com/watch?v=rxpuYXgOJDE&t=43s ตอนที่ 4 ตามติดชีวิตนักข่าว การสื่อข่าวที่แท้จริงคืออะไร https://www.youtube.com/watch?v=ta0esocTpjs ตอนที่ 5 กลุ่มแชท แหล่งเพาะพันธุ์ข่าวปลอม https://www.youtube.com/watch?v=ohOZfnD7X9g&t=7s ตอนที่ 6 พรุ่งนี้ที่ดีกว่า กับการเท่าทันข่าว https://www.youtube.com/watch?v=bcLGjsZ_v94&t=20s ...

เครือข่ายการศึกษาทางเลือก https://www.youtube.com/watch?v=0CChIEJovm8 สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) https://www.youtube.com/watch?v=2GN1uN3ppns เครือข่ายอีสานตุ้มโฮม https://www.youtube.com/watch?v=E5xNbImuVKo กลุ่ม Critizen https://www.youtube.com/watch?v=kmyVUgQwjJQ รองเมืองเรืองยื้ม https://www.youtube.com/watch?v=VATL1MK0jDM มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา https://www.youtube.com/watch?v=1P8mEZrOm0o ...

"เมืองควรจะเป็นของทุกคน.. แต่ถ้าเราลองดูเมืองของเราอาจจะยังไม่มีพื้นที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเมืองเป็นของเราจริง ๆ การใช้เทคโนโลยีก็จะสามารถช่วยให้เราเห็นตัวอย่างการพัฒนาเมืองและการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในเมืองได้ ตลอดจนเห็นตัวอย่างวิธีการสื่อเพื่อสื่อสารและสร้างความตระหนักว่าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเมืองได้" บทสัมภาษณ์ อาทิตย์ โกวิทวรางกูร นักขับเคลื่อนอิสระ เครือข่ายมักกะสัน จากงาน MIDL Week 2018: MIDL for Inclusive Cities สร้างเมืองของทุกคน วันที่ 3-4 พ.ย. 61 โรงแรมปรินซ์รามา กรุงเทพฯ https://www.youtube.com/watch?v=z4zhXAVzjwA&t=5s ...

"inclusive city คือ เมืองที่ไม่ทอดทิ้งกัน เมืองไม่ใช่แค่ตึกรามบ้านช่อง อยากให้มองเมืองที่เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ผู้คนออกมาใช้ชีวิต มีสิทธ์มีเสียงในการออกความคิดเห็น" บทสัมภาษณ์ อาจารย์อนรรฆ สมพงษ์ มรภ.สกลนคร โครงการสื่อสารสร้างสรรค์ เพื่อพลังพลเมือง ขยับ (นคร) สกล จากงาน MIDL Week 2018: MIDL for Inclusive Cities สร้างเมืองของทุกคน วันที่ 3-4 พ.ย. 61 โรงแรมปรินซ์รามา กรุงเทพฯ https://www.youtube.com/watch?v=QnRuYXATF54&t=6s ...

"เมืองทำหน้าที่ให้บริการกับคนทุกคน ต้องเปิดโอกาสคนได้ใช้พื้นที่เมืองในวิถีชีวิตประจำวัน เราเคยคาดหวังว่าเด็ก ๆ ต้องเดินไปโรงเรียนได้...

รับฟังมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับ inclusive cities จากผู้ขับเคลื่อนโครงการเนื่องในวันสัปดาห์รู้เท่าทันสื่อ (MIDL Week 2018) MIDL for Inclusive Cities: สร้างเมืองของทุกคน https://www.youtube.com/watch?v=V0w5sRIYYiU&feature=youtu.be ...

โดย คุณอินทิรา วิทยสมบูรณ์ สมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา เครือข่ายการศึกษาทางเลือก หนึ่งในโครงการที่ร่วมขับเคลื่อนสัปดาห์รู้เท่าทันสื่อ MIDL Week 2018: MIDL for Inclusive Cities สร้างเมืองของทุกคน https://www.youtube.com/watch?v=lch-7XSX25o&feature=youtu.be ...

คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) “MIDL เป็นทักษะและเป็นเครื่องมือให้เราในฐานะพลเมืองไปการสร้างการเปลี่ยนแปลง เรียกร้องให้เกิดการสร้างสรรค์สังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็นคนตัวเล็กตัวน้อย คนที่มีความแตกต่างทั้งเชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ ถ้าเราสามารถใช้สื่อเพื่อสร้างสรรค์ในสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นในระดับเมืองได้ นั่นคือคุณค่าของ MIDL ในการสร้างเมืองของทุกคน หรือ Inclusive Cities ” https://www.youtube.com/watch?v=e5Sv9_ITh9c&feature=youtu.be ...

“สิ่งที่เป็นปัญหาสาธารณะของเมือง ต้องอาศัยการคิดวิพากษ์ข้อมูลที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ ต้องมีการติดอาวุธเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ที่สำคัญคือการมีส่วนร่วม เราจะมีส่วนร่วมอย่างไรในการใช้สื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเมือง” มุมมองของคุณต่อ อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ โครงการสำรวจเมืองชำเลืองย่าน หนึ่งในโครงการที่ร่วมขับเคลื่อนสัปดาห์รู้เท่าทันสื่อ MIDL Week 2018: MIDL for Inclusive Cities สร้างเมืองของทุกคน จัดโดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ร่วมด้วยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน และภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในกระบวนวิชา "โลกรอบสถาปัตยกรรมผังเมือง" https://www.youtube.com/watch?v=Nbjaw8GAHJw&feature=youtu.be ...

“..สกลนครถูกกำหนดให้เป็นเมืองที่มี position หลายแบบแต่คำถามก็คือเราไม่เคยถามคนสกลนครเลยว่าอยากให้สกลนครเป็นเมืองแบบไหน...