[VDO] โครงการความเท่าเทียม บนความหลากหลายทางสถานะและชาติพันธุ์
18298
post-template-default,single,single-post,postid-18298,single-format-standard,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

[VDO] โครงการความเท่าเทียม บนความหลากหลายทางสถานะและชาติพันธุ์

เพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลาย และสถานการณ์โควิดก็ไม่ใช่อุปสรรคของการเรียนรู้ กลุ่มเด็กเยาวชนที่มีเชื้อสายชาติพันธุ์ไทยใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นลูกหลานแรงงานใน ต.สุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ จึงลุกมาปฏิบัติการ “โครงการความเท่าเทียม บนความหลากหลายทางสถานะและชาติพันธุ์” สร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของความเป็นคนไตยที่ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญบ่งบอกความเป็นตัวตน ทั้งเครื่องแต่งกาย ภาษาและวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้าใจของชุมชนเปิดพื้นที่ทางความคิด รับรู้ กระบวนการสร้างความเข้าใจ ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เรียนรู้กระบวนการผลิตสื่อเพื่อนำไปสู่การสร้างความรู้ ความเข้าใจบนความเท่าเทียม และความเป็นพลเมืองบนแนวความคิดภายใต้ความเป็นพลเมือง ไปจนถึงการผลิตสื่อเพื่อการสร้างเมืองบนความหลากหลายอันจะนำไปสู่การลดอคติต่อกลุ่มแรงงานชาติพันธุ์ . #MIDLforInclusiveCities #สสย #สสส

No Comments

Post A Comment