7 วิชาปกาเกอะญอ(ชุมชนบ้านหนองเต่า)
18286
post-template-default,single,single-post,postid-18286,single-format-standard,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

7 วิชาปกาเกอะญอ(ชุมชนบ้านหนองเต่า)

“วัฒนธรรมปกาเกอะญอ เริ่มจางหายไปจากคนรุ่นใหม่ ทั้งหลักคิด คำสอน ปรัชญาของปกาเกอะญอ และความเป็นปกาเกอะญอ องค์ความรู้เหล่านี้ไม่เคยสอนอยู่ในโรงเรียนทั้งๆ ที่เป็นวิถีชีวิต

ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงสำรวจ สืบค้นและสร้างการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นปกาเกอะญอกับเด็กๆ ในชุมชน เกิดการค้นพบและออกแบบวิชาต่างๆ ภายใต้ต้นทุนที่ชุมชนมีทั้งพื้นที่ องค์ความรู้ ผู้รู้ในชุมชน โดยเราอยากจะเชื่อมโยงและส่งต่อความรู้เหล่านี้กับคนรุ่นใหม่ผ่านวิชาชุมชนที่เป็นวิชาชีวิต ทั้งการเล่นดนตรี ศิลปะการป้องกันตัว การเรียนรู้เกี่ยวกับธรรชาติ วิชาชีพของปกาเกอะญอ ทรัพยากรธรรมชาติ

โดยแก่นของแต่ละวิชามีหนึ่งเดียว คือ การดำรงชีวิตอยู่ของปกาเกอะญอ ที่เชื่อว่าชีวิตของผู้คนนั้นเชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่ง และนี่คือวิชาชีวิตของเรา”

#FriendDay#เที่ยวบ้านเพื่อน ขอชวนเหล่านักสื่อสารสุขภาวะ สสย. เดินทางขึ้นดอย ไปเที่ยวบ้านของเก่อเส่ทู หรือ เจริญ ดินุ ครูชุมชนแห่งโรงเรียนขยะลอแอะ และวงดนตรีขยะลอแอะ ชวนกันไปเดินสำรวจสวนคนขี้เกียจ ไร่หมุนเวียน ป่าชุมชน ลัดเลาะป่าต้นน้ำ เรียนรู้ปรัชญาและวิถีชีวิตความเป็นปกาเกอะญอ กับ #7วิชาปกาเกอะญอชุมชนบ้านหนองเต่า ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ การปรับตัว และการสร้างสรรค์นวตกรรมชุมชน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม …ที่เป็นโจทย์ท้าทายร่วมกันของคนทั้งชุมชน

ค่ำคืนที่อากาศหนาว ไปล้อมวง ผิงไฟ ดูดาว ฟังเตหน่าและขับลำนำบทธาด้วยกัน

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม (เครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะ สสย.) จำนวน 20 คน ดูกำหนดการและลงทะเบียน ได้ที่https://forms.gle/QiXtPmpRQpPg4EZ37ตั้งแต่วันนี้ – 13 มีนาคม 2565

*กิจกรรมนี้เป็น 1 ใน 6 ทริป #เที่ยวบ้านเพื่อน และเป็นกิจกรรมภายในของเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะ สสย.

#FriendDay#เที่ยวบ้านเพื่อน#สสย.​ #มพด. ​#มยพ.​ #มอส.#อีสานตุ้มโฮม#MIDL#FeelTrip

No Comments

Post A Comment