โครงการ Digital Citizenship in 21th Era Youth Camp
17758
post-template-default,single,single-post,postid-17758,single-format-standard,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

โครงการ Digital Citizenship in 21th Era Youth Camp

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมฐาน Critical Thinking : หรือว่าไม่เคยคิด พัฒนาการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์ ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมฐาน ในโครงการ Digital Citizenship in 21th Era Youth Camp

#DigitalCitizenshipin21stEraYouthCamp #Critizen

No Comments

Post A Comment