โครงการเสริมสร้างเยาวชนชุมชนเมืองให้เท่าทันข่าวสารในยุคดิจิทัล Empowering Teenagers with News Literacy
17839
post-template-default,single,single-post,postid-17839,single-format-standard,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

โครงการเสริมสร้างเยาวชนชุมชนเมืองให้เท่าทันข่าวสารในยุคดิจิทัล Empowering Teenagers with News Literacy

เครือข่ายการศึกษาทางเลือก

สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.)

เครือข่ายอีสานตุ้มโฮม

กลุ่ม Critizen

รองเมืองเรืองยื้ม

มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา

No Comments

Post A Comment