โครงการสื่อสารสร้างสรรค์ เพื่อพลังพลเมือง ขยับ (นคร) สกล
17432
post-template-default,single,single-post,postid-17432,single-format-standard,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

โครงการสื่อสารสร้างสรรค์ เพื่อพลังพลเมือง ขยับ (นคร) สกล

“..สกลนครถูกกำหนดให้เป็นเมืองที่มี position หลายแบบแต่คำถามก็คือเราไม่เคยถามคนสกลนครเลยว่าอยากให้สกลนครเป็นเมืองแบบไหน… MIDL Week คือพื้นที่เปล่งเสียงช่วยเสริมพลังให้คนสกลนครสื่อสารเพื่อกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้… ”

มุมมองของ อ.พสุธา โกมลมาลย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หนึ่งในผู้ร่วมขับเคลื่อนสัปดาห์รู้เท่าทันสื่อ MIDL Week 2018: MIDL for Inclusive Cities ผ่านโครงการสื่อสารสร้างสรรค์ เพื่อพลังพลเมือง ขยับ (นคร) สกล

…………………….

พบกันได้ที่ งาน MIDL Weekสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ปี 2561″MIDL for Inclusive Cities : สร้างเมืองของทุกคน” วันที่ 3- 4 พ.ย. นี้ ณ โรงภาพยนตร์ปรินซ์รามา บางรัก กทม. (Prince Heritage Stay)

จัดโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education Center) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย

No Comments

Post A Comment