เสียงสะท้อนจาก “Talk…จุดประกายท้าทายความคิด”
17183
post-template-default,single,single-post,postid-17183,single-format-standard,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

เสียงสะท้อนจาก “Talk…จุดประกายท้าทายความคิด”

เสียงสะท้อนจากมุมมองคนทำงานขับเคลื่อนการใช้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อสร้างการสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงในระดับเมือง 

“Talk…จุดประกายท้าทายความคิด”

จากงาน MIDL Week 2018: MIDL forInclusive Cities สร้างเมืองของทุกคน  วันท่ี 3-4 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมปรินซ์รามา กรุงเทพฯ

#MIDLWEEK2018 #MIDLforInclusiveCities #Inclusivecity

No Comments

Post A Comment