เปิดพื้นที่สร้างสรรค์อัตลักษณ์ “ชุมชนท่าขอนยาง” แต้มสีเล่าเรื่องคุณค่าชุมชนร่วมกัน ผ่านผืนผ้าผะเหวด
18295
post-template-default,single,single-post,postid-18295,single-format-standard,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

เปิดพื้นที่สร้างสรรค์อัตลักษณ์ “ชุมชนท่าขอนยาง” แต้มสีเล่าเรื่องคุณค่าชุมชนร่วมกัน ผ่านผืนผ้าผะเหวด

โครงการพลเมืองเยาวชนเท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทลัเพื่อร่วมสร้างเมืองใน พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้ยุทธศาสตร์ MIDL for Inclusive Cities ได้นำแนวคิดเรื่อง inclusive city (เมืองสำหรับทุกคน) มาใช้ในการแก้ไขปัญหาขยะ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้คนในชุมชนท่าขอนยาง จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมเรียนรู้อัตลักษณ์ คุณค่าชุมชน ร่วมค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ร่วมกันออกแบบชุมชนที่น่าอยู่ และทุกคนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนนี้ได้

แกนนำชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ชุมชนท่าขอนยางเพื่อเข้าร่วมทำกิจกรรมบุญผะเหวดร่วมกับคนในชุมชน และได้เชิญชวนคนในชุมชนท่าขอนยางมาร่วมแต้มสีเล่าเรื่องคุณค่าชุมชนร่วมกันผ่านผืนผ้าผะเหวด ตามวิถีประเพณีอีสาน

ในผ้าผะเหวดผืนนี้จะเป็นการแต้มสีร่วมกันโดยเยาวชน ผู้ใหญ่ในชุมชน และแกนนำชมรมสื่อสาร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้มีการนำวัสดุเหลือใช้ในชุมชนมาตกแต่งให้สวยงามผ่านความคิดที่สร้างสรรค์เพื่อให้คนในชุมชนได้เห็นคุณค่า ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ วิถีชีวิตของการร่วมกันดูแลชุมชน วัฒนธรรม และประเพณีที่สืบทอดกันตลอดมาของคนในชุมชน เพื่อให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับทุกคน

No Comments

Post A Comment