เท่าทันโฆษณา
17391
post-template-default,single,single-post,postid-17391,single-format-standard,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

เท่าทันโฆษณา

ทุกวันนี้เรา”เลือก”ซื้อสินค้าแ­ละบริการจากอะไร “โฆษณา”มีผลต่อชีวิตเราแค่ไหน ทำไมเราต้อง “เชื่อ” … ผลิตโดย บริษัท Idea Grow ออำนวยการผลิตโดย สื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภา­พ (สสส.)

No Comments

Post A Comment