เท่าทันสื่อ อำนาจในมือพลเมืองดิจิทัล
17340
post-template-default,single,single-post,postid-17340,single-format-standard,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

เท่าทันสื่อ อำนาจในมือพลเมืองดิจิทัล

หนังสือเรื่อง “เท่าทันสื่อ อำนาจในมือพลเมืองดิจิทัล” เป็นการเรียบเรียงมุมมอง แนวคิดและข้อเสนอของกลุ่มคนที่เห็นว่า ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเปิดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายให้กับประชาชน ซึ่งการรู้เท่าทันสื่อฯ เป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างพลังจาก “ผู้ใช้เน็ต” สู่การเป็น “พลเมือง” ที่มีอำนาจในการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลง

หนังสือแบ่งออกเป็น 10 บท ได้แก่ บทแรก : MIDL กับการสร้างพลเมือง บทที่สอง: จากผู้ใช้เน็ต สู่พลเมืองดิจิทัลบทที่สาม: พลเมืองกับการเท่าทันรัฐและเอกชนบทที่สี่: เท่าทัน “ข่าวปลอม” ในยุคหลังความจริงบทที่ห้า: การใช้ MIDL ประสบการณ์ในการศึกษาของไทยและสหรัฐอเมริกาบทที่หก: พลังพลเมืองเพื่อสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมบทที่เจ็ด: วิดีโอออนไลน์ พื้นที่สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจใหม่บทที่แปด: เฟซบุ๊ก บทสนทนาของพลเมืองบทที่เก้า: รณรงค์ในโลกออนไลน์จะได้ผลอะไรบทที่สิบ: บทบาทองค์กรกำกับดูแลนโยบายสื่อ

โดย โสภิดา วีรกุลเทวัญ จัดพิมพ์โดย: มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ

โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

No Comments

Post A Comment