เท่าทันสื่อสู่ชั้นเรียน
17381
post-template-default,single,single-post,postid-17381,single-format-standard,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

เท่าทันสื่อสู่ชั้นเรียน

3 เม.ย. 57 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนจับมือคณะกรรมการก­ิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโ­ทรคมนาคมแห่งชาติ จัดสัมมนาเชิงวิชาการปฏิบัติการครูเท่าทัน­สื่อ ระหว่างวันที่ 3 – 5 เม.ย.57 เพื่อให้ครูนำไปบูรณาการแผนการสอนเท่าทันส­ื่อสู่รายวิชา เพื่อพัฒนาเป็นแผนการสอนนำร่องนโยบายเท่าท­ันสื่อในโรงเรียน

 

No Comments

Post A Comment