เท่าทันข่าว
17394
post-template-default,single,single-post,postid-17394,single-format-standard,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

เท่าทันข่าว

“ข่าว” สิ่งที่บอกความเป็นไปของโลกให้เรารับรู้อย­ู่ตลอดเวลา “คนข่าว” บางครั้งได้รับความเชื่อถือกว่าผู้นำประเท­ศ แต่เราเชื่อสิ่งเหล่านี้ได้แค่ไหนกัน … ผลิตโดยบริษัท Idea Grow อำนวยการผลิตโดย สื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภา­พ (สสส.)

No Comments

Post A Comment