รู้นะ รู้ทันสื่อ
17384
post-template-default,single,single-post,postid-17384,single-format-standard,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

รู้นะ รู้ทันสื่อ

รู้ไหมว่าสื่อในปัจจุบันมองผู้ชมเป็นผู้บร­ิโภคมากกว่าพลเมือง และผู้ชมส่วนมากก็เลือกที่จะชมรายการโทรทั­ศน์ที่มองผู้ชมว่าเป็นผู้บริโภคโฆษณาต่างๆ รูปแบบรายการโทรทัศน์ จึงมีเนื้อหาที่เน้นโน้มน้าวให้เราจดจำและ­รู้สึกดีต่อสินค้าบริการ ในขณะเดียวกัน ก็ได้แทรกค่านิยม ทัศนคติในเรื่องต่างๆ แฝงมาด้วยเสมอ เรียกได้ว่าระบบความคิด ความเชื่อ ตัวตนตนของเราถูกประกอบสร้างผ่านสื่อ

No Comments

Post A Comment