จูนหาคลื่นวิทยุเด็ก
17324
post-template-default,single,single-post,postid-17324,single-format-standard,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

จูนหาคลื่นวิทยุเด็ก

เขียนโดย : อาจารย์เสาวนีย์ ฉัตรแก้ว นักวิจัยโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ รายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ISBN : 978-616-7309-02-6

พิมพ์ครั้งที่ 1: ตุลาคม 2552 จำนวน : 1,000 เล่ม

No Comments

Post A Comment