การพัฒนาพลเมือง MIDL : จุดเน้นตามช่วงวัย
17172
post-template-default,single,single-post,postid-17172,single-format-standard,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

การพัฒนาพลเมือง MIDL : จุดเน้นตามช่วงวัย

การพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัยให้เป็นพลเมืองประชาธิปไตยที่รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ควรครอบคลุมคุณลักษณะ ความรู้และทักษะ ในแต่ละมิติของการพัฒนา ดังต่อไปนี้

  • การพัฒนาช่วงวัย 1-5 ปี
  • การพัฒนาช่วงวัย 6-12 ปี
  • การพัฒนาช่วงวัย 13-18 ปี
  • การพัฒนาช่วงวัย 18-25 ปี
  • การพัฒนาช่วงวัย 25 ปี ขึ้นไป
No Comments

Post A Comment