ข่าวและกิจกรรม
-1
archive,category,category-60,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

โครงการพลเมืองเยาวชนเท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทลัเพื่อร่วมสร้างเมืองใน พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้ยุทธศาสตร์ MIDL for Inclusive Cities ได้นำแนวคิดเรื่อง inclusive city (เมืองสำหรับทุกคน) มาใช้ในการแก้ไขปัญหาขยะ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้คนในชุมชนท่าขอนยาง จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมเรียนรู้อัตลักษณ์ คุณค่าชุมชน ร่วมค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ร่วมกันออกแบบชุมชนที่น่าอยู่ และทุกคนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนนี้ได้ แกนนำชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ชุมชนท่าขอนยางเพื่อเข้าร่วมทำกิจกรรมบุญผะเหวดร่วมกับคนในชุมชน และได้เชิญชวนคนในชุมชนท่าขอนยางมาร่วมแต้มสีเล่าเรื่องคุณค่าชุมชนร่วมกันผ่านผืนผ้าผะเหวด ตามวิถีประเพณีอีสาน ในผ้าผะเหวดผืนนี้จะเป็นการแต้มสีร่วมกันโดยเยาวชน ผู้ใหญ่ในชุมชน และแกนนำชมรมสื่อสาร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้มีการนำวัสดุเหลือใช้ในชุมชนมาตกแต่งให้สวยงามผ่านความคิดที่สร้างสรรค์เพื่อให้คนในชุมชนได้เห็นคุณค่า ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ วิถีชีวิตของการร่วมกันดูแลชุมชน วัฒนธรรม และประเพณีที่สืบทอดกันตลอดมาของคนในชุมชน เพื่อให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับทุกคน ...

ชุมชนบ้านสันติสุข ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา26-27 มีนาคม 2565 ชุมชนบ้านสันติสุข เป็นชุมชนกลางหุบเขาดอยผาจิ ที่รายล้อมด้วยภูเขา ลำห้วยน้อยใหญ่ (ตั้งตระหง่านเหนือระดับน้ำทะเล 1,458 เมตร เขตรอยต่อระหว่างจังหวัดน่านกับจังหวัดพะเยา) โดยมี “ลำน้ำสาว” เป็นแม่น้ำสายสำคัญและยังเป็นพื้นที่เรียนรู้ฐานทรัพยากรธรรมชาติและวิถีของชุมชน #GalleryWalkลำน้ำสาว : เดิน มอง ถอด เปลี่ยน เป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้สำคัญของโรงเรียนบ้านสันติสุข ภายใต้แนวคิดของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน เป็นกระบวนการเรียนรู้จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ สัตว์น้ำนานาชนิด และวิถีชีวิตของคนกับน้ำในการอุปโภค บริโภค ทำการเกษตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ รวมทั้งสภาพของลำน้ำที่เปลี่ยนแปลงไป #เที่ยวบ้านเพื่อน No.7 ขอชวนกันออกเดินทางไปตะลุยและสำรวจลำน้ำสาวด้วยกัน ณ ชุมชนบ้านสันติสุข ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 26-27 มีนาคม 2565 (ระยะเวลาในการเดินทางไปกลับและร่วมกิจกรรม คือ...

“วัฒนธรรมปกาเกอะญอ เริ่มจางหายไปจากคนรุ่นใหม่ ทั้งหลักคิด คำสอน ปรัชญาของปกาเกอะญอ และความเป็นปกาเกอะญอ องค์ความรู้เหล่านี้ไม่เคยสอนอยู่ในโรงเรียนทั้งๆ ที่เป็นวิถีชีวิต ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงสำรวจ สืบค้นและสร้างการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นปกาเกอะญอกับเด็กๆ ในชุมชน เกิดการค้นพบและออกแบบวิชาต่างๆ ภายใต้ต้นทุนที่ชุมชนมีทั้งพื้นที่ องค์ความรู้ ผู้รู้ในชุมชน โดยเราอยากจะเชื่อมโยงและส่งต่อความรู้เหล่านี้กับคนรุ่นใหม่ผ่านวิชาชุมชนที่เป็นวิชาชีวิต ทั้งการเล่นดนตรี ศิลปะการป้องกันตัว การเรียนรู้เกี่ยวกับธรรชาติ วิชาชีพของปกาเกอะญอ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยแก่นของแต่ละวิชามีหนึ่งเดียว คือ การดำรงชีวิตอยู่ของปกาเกอะญอ ที่เชื่อว่าชีวิตของผู้คนนั้นเชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่ง และนี่คือวิชาชีวิตของเรา” #FriendDay#เที่ยวบ้านเพื่อน ขอชวนเหล่านักสื่อสารสุขภาวะ สสย. เดินทางขึ้นดอย ไปเที่ยวบ้านของเก่อเส่ทู หรือ เจริญ ดินุ ครูชุมชนแห่งโรงเรียนขยะลอแอะ และวงดนตรีขยะลอแอะ ชวนกันไปเดินสำรวจสวนคนขี้เกียจ ไร่หมุนเวียน ป่าชุมชน ลัดเลาะป่าต้นน้ำ เรียนรู้ปรัชญาและวิถีชีวิตความเป็นปกาเกอะญอ กับ #7วิชาปกาเกอะญอชุมชนบ้านหนองเต่า ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ การปรับตัว และการสร้างสรรค์นวตกรรมชุมชน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม...

#FriendDay#เที่ยวบ้านเพื่อน “เที่ยวบ้าน รักษ์เขาชะเมา”.เมื่อพูดถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นที่รู้จัก ด้วยมีกิจกรรมที่ทำมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง จนสร้างคนรุ่นใหม่นักกิจกรรมมารุ่นแล้วรุ่นเล่า ...

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับ เครือข่ายผู้ใส่ใจนวัตกรรมเพื่อเยาวชนไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘การออกแบบและประเมินผลนวัตกรรมการสื่อสารของเยาวชน” ให้กับเยาวชนที่สนใจการออกแบบบอร์ดเกมการศึกษาด้านความหลากหลายทางเพศของเยาวชน และผู้สนใจ ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) สาขาขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ...

ภาพบรรยากาศงานวันแรก ของการเปิดเทศกาลงานรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล MIDL for Inclusive Cities ละอ่อนฮ่วมใจ๋ ตีฆ้อง แป๋งเมือง ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ...

MIDL for Inclusive Cities : ละอ่อน ฮ่วมใจ๋ ตีฆ้อง แป๋งเมือง วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย.แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทางพื้นที่จำเป็นต้องขอจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน จึงสามารถเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ได้ทั้งหมด 10 ท่าน ท่านใดที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/mi7tup3rdqjpXsbB6 *กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมภายในของเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะเท่านั้น #FriendDay#เที่ยวบ้านเพื่อน#สสส#สสย#มพด#มยพ#มอส#อีสานตุ้มโฮม#MIDL#feeltrip ...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 (เวลา 10.00 – 12.00 น.) เพราะมหานครนั้นรวมทุกความเจริญเอาไว้ ทั้งความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม จึงไม่แปลกที่มหานครหรือเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ จึงเป็นปลายทางของผู้คน ที่มีผู้คนจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาทั้งเพื่อหางานทำ เรียนหนังสือ ฯลฯ และความเป็นศูนย์กลางที่รวมศูนย์เช่นนี้ จึงทำให้เกิดชุมชนแออัดจำนวนมาก กระจายตัวอยู่ทั่วเมือง และหนาแน่นในบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจของเมือง ด้วยเหตุเช่นนี้ ชุมชนแออัดกับเมืองจึงเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อกันอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ หากแต่ “ชุมชนแออัด” ในการรับรู้ ความเข้าใจของผู้คนในสังคมกลับเป็นภาพจำอีกแบบ เช่น แออัด รก ไม่ปลอดภัย ไม่สะอาดตา ฯลฯ ซึ่งภาพจำเหล่านี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การผลิตซ้ำเนื้อหาที่ลดทอนผ่านสื่อกระแสหลัก ส่งผลอย่างยิ่งต่อการสร้างภาพจำเช่นนี้ ทั้งนี้ “รองเมือง” เป็นเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร พื้นที่แห่งนี้มีความหลากหลายทั้งในสถานะพื้นที่รอยต่อพื้นที่การศึกษา(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ) พื้นที่ชุมชนการค้าเก่าแก่ (เซียงกง ร้านค้าขนส่ง ชุมชนคนจีน ฯลฯ) พื้นที่ศูนย์กลางการเดินทาง เช่น...

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ขับเคลื่อนสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการพัฒนา ส่งเสริมเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ โดยแต่ละองค์กรภายใต้ภาคีเครือข่ายนี้ ต่างมีกระบวนการ เครื่องมือ ฯลฯ ที่หลากหลายทั้งเหมือนและต่างกัน ที่ภายใต้ความหลากหลายเหล่านี้ มีแกนนำเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ในฐานะนักสื่อสารสุขภาวะเกิดขึ้น กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ จากความหลากหลายที่เกิดขึ้นทั้งพื้นที่ปฏิบัติการ และแกนนำเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ในฐานะนักสื่อสารสุขภาวะนี้ ทำให้ภาคีเครือข่าย สสย. เห็นพ้องตรงกันว่า การสานพลังความร่วมมือ การเติมแนวคิด เชื่อมร้อยกันเป็นเครือข่ายของนักสื่อสารสุขภาวะ และการแชร์แบ่งปันเรื่องดีๆ สู่สาธารณะ เป็นเรื่องสำคัญ .จากแนวคิดสาน เติม และเชื่อมข้างต้น จึงเป็นที่มาที่ก่อให้เกิดความร่วมมือกันขององค์กรในภาคีเครือข่าย สสย. (สสย. มพด. มยพ. MIDL มอส. และสาธารณศึกษา-Feeltrip) โดยมีกิจกรรมหลักๆ 3 ส่วนคือ 1.เที่ยวบ้านเพื่อน 6 พื้นที่...