เกี่ยวกับเรา
16537
page-template-default,page,page-id-16537,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

C Click เป็นเว็บไซต์รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล จัดทำขึ้นโดย “สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน” หรือ สสย. ภายใต้ “มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน” (พ.ศ. 2559) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีพัฒนาการ มาจากความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนปัจจุบันเติบโตเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นบนเส้นทางสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน


ความฝันของเรา

สังคมไทยเป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิเด็ก เด็กเยาวชนมีส่วนร่วมในทุกมิติ มีพื้นที่ที่ได้ใช้พลังสร้างสรรค์ และพลังการสื่อสารที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น


ความตั้งใจ

เสริมสร้างทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน ผ่านกระบวนการใช้สื่อสร้างสรรค์และการเรียนรู้เท่าทันสื่อ รวมทั้งสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชนและครอบครัว พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านสื่อ พื้นที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมและร่วมมือกับกลุ่ม /หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดนโยบาย


แนวคิดโลโก้ C Click

C Click ออกแบบมาในสไตล์ Minimal เรียบง่าย แต่มีความซุกซน พร้อมที่จะสร้างและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา โดยได้แรงบันดาลใจจากการนำสัญลักษณ์มือที่ทำท่า OK, ดวงตา และรอยยิ้มของเด็ก เยาวชน มาผสมผสานกันให้เกิดความร่วมสมัยและกลายเป็นเว็บไซต์ที่ตอบโจทย์องค์ความรู้เท่าทันสื่อให้เข้ากับคนยุคเจนซี พร้อมแล้ว คลิ๊ก!