เกี่ยวกับเรา/About us
16537
page-template-default,page,page-id-16537,paged-3,page-paged-3,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

คณะกรรมการมูลนิธิฯ (2559-2568) / The Board Members (2016-2025)

นายแพทย์ยงยุทธวงศ์ ภิรมย์ศานติ์

M.D. Yongyud Wongpiromsarn

ประธานกรรมการ / Chairperson

รศ. ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์

Associate Professor Thiranan Anawatsiriwong

รองประธาน / Vice Chairperson

นางไขแสง ศักดา

Ms. Kaisaeng Sakda

กรรมการ / Board Member

ผศ. ลักษมี คงลาภ

Assistant Professor Laksamee Konglarp

กรรมการ / Board Member

น.ส.สุคนธจิต วงษ์เผือก

Ms. Sukontajit Wongpuak

กรรมการ / Board Member

ดร. เฉลิมชัย พันธ์เลิศ

Dr. Chalermchai Phanthalert

กรรมการ / Board Member

ร.ต.กฤตวิทย์ สุรชวาลา

SubLt. Krittawit Surachawala

กรรมการและเหรัญญิก / treasurer

น.ส.เข็มพร วิรุณราพันธ์

Ms. Khemporn Wirunrapan

กรรมการและเลขานุการ / Board Secretary


ทีมงานสสย / Our team .

เข็มพร วิรุณราพันธ์

Khemporn Wirunrapan

ผู้จัดการ / Manager

ศศิกานท์ พืชขุนทด

Sasikan Puetkhuntod

รองผู้จัดการ / Deputy Manager