คำสำคัญ : "MIDLforInclusiveCities"

(พบทั้งหมด 1 รายการ)
MIDL for Inclusive Cities : สร้างเมืองของทุกคน
  • Admin
  • 12 / 10 / 18

MIDL for Inclusive Cities : สร้างเมืองของทุกคน

โครงการสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ปี 2561 "MIDL for Inclusive Cities : สร้างเมืองของทุกคน" ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงภาพยนตร์ปรินซ์รามา บางรัก กรุงเทพมหานคร (Prince The... อ่านต่อ →