คำสำคัญ : "MIDL"

(พบทั้งหมด 3 รายการ)
การรังแกกันบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying)
  • Admin
  • 07 / 02 / 18

การรังแกกันบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying)

การรังแกกันบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) พฤติกรรมใดบ้างที่เรียกว่าเป็น cyberbullying ?? เมื่อถูก cyberbullying แล้วมันเจ็บแค่ไหน ?? . . จะหาทางออกให้ตัวเองได้อย่างไรเมื่อถูก cyberbullying ?? เด็กวัยรุ่... อ่านต่อ →

MIDL กับพลเมืองประชาธิปไตย
  • Admin
  • 06 / 12 / 17

MIDL กับพลเมืองประชาธิปไตย

“การรู้เท่าทันสื่อกับพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย” พลเมืองรับผิดชอบ พลเมืองมีส่วนร่วม พลเมืองมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม มีวิธีการใช้สื่ออย่างไร และเราจะสร้างให้เกิดพลเมืองรู้เท่าทันสื่อได้ในมิติใดบ้าง มา... อ่านต่อ →

นักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL)
  • Admin
  • 23 / 03 / 17

นักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL)

นักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 18 มีนาคมคม 60 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์ประส... อ่านต่อ →