คำสำคัญ : "MIDL"

(พบทั้งหมด 6 รายการ)
MIDL for Inclusive Cities : สร้างเมืองของทุกคน
  • Admin
  • 12 / 10 / 18

MIDL for Inclusive Cities : สร้างเมืองของทุกคน

โครงการสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ปี 2561 "MIDL for Inclusive Cities : สร้างเมืองของทุกคน" ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงภาพยนตร์ปรินซ์รามา บางรัก กรุงเทพมหานคร (Prince The... อ่านต่อ →

ตัวละครกับการผลิตซ้ำความเป็นอื่น
  • Admin
  • 28 / 02 / 18

ตัวละครกับการผลิตซ้ำความเป็นอื่น

หลายครั้งที่เราคุ้นชินกับภาพการนำเสนอตัวละครต่าง ๆ ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะจนเกิดเป็นภาพจำ . . การผลิตซ้ำอัตลักษณ์ผ่านตัวละครส่งผลอย่างไรต่อสังคม? . . และเราจะสร้างและเสพสื่ออย่างไร? ให้อยู่บนฐานของความเข้... อ่านต่อ →

การรังแกกันบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying)
  • Admin
  • 07 / 02 / 18

การรังแกกันบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying)

การรังแกกันบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) พฤติกรรมใดบ้างที่เรียกว่าเป็น cyberbullying ?? เมื่อถูก cyberbullying แล้วมันเจ็บแค่ไหน ?? . . จะหาทางออกให้ตัวเองได้อย่างไรเมื่อถูก cyberbullying ?? เด็กวัยรุ่... อ่านต่อ →

MIDL กับพลเมืองประชาธิปไตย
  • Admin
  • 06 / 12 / 17

MIDL กับพลเมืองประชาธิปไตย

“การรู้เท่าทันสื่อกับพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย” พลเมืองรับผิดชอบ พลเมืองมีส่วนร่วม พลเมืองมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม มีวิธีการใช้สื่ออย่างไร และเราจะสร้างให้เกิดพลเมืองรู้เท่าทันสื่อได้ในมิติใดบ้าง มา... อ่านต่อ →

เวทีประชุมเชิงวิชาการ MIDL (ภาคอีสาน)
  • Admin
  • 28 / 02 / 18

เวทีประชุมเชิงวิชาการ MIDL (ภาคอีสาน)

เวทีประชุมเชิงวิชาการเรื่องการสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยเท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัลของเด็กและเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กและเครือข่ายดีจังอ... อ่านต่อ →