5 ทักษะสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล
17915
post-template-default,single,single-post,postid-17915,single-format-standard,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

5 ทักษะสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล

>> ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข่าว
>> วิเคราะห์จุดประสงค์ในการนำเสนอข่าว
>> แยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
>> รับข่าวสารโดยไม่ใช้อคติ
>> ตรวจสอบข่าวปลอมที่มักเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต

#MIDL

No Comments

Post A Comment