โครงการ Storytellers in Journey นักเล่าเรื่องในที่อื่น
17441
post-template-default,single,single-post,postid-17441,single-format-standard,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

โครงการ Storytellers in Journey นักเล่าเรื่องในที่อื่น

โดย คุณอินทิรา วิทยสมบูรณ์ สมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา เครือข่ายการศึกษาทางเลือก หนึ่งในโครงการที่ร่วมขับเคลื่อนสัปดาห์รู้เท่าทันสื่อ MIDL Week 2018: MIDL for Inclusive Cities สร้างเมืองของทุกคน

No Comments

Post A Comment