โครงการสำรวจเมืองชำเลืองย่าน
17435
post-template-default,single,single-post,postid-17435,single-format-standard,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

โครงการสำรวจเมืองชำเลืองย่าน

“สิ่งที่เป็นปัญหาสาธารณะของเมือง ต้องอาศัยการคิดวิพากษ์ข้อมูลที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ ต้องมีการติดอาวุธเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ที่สำคัญคือการมีส่วนร่วม เราจะมีส่วนร่วมอย่างไรในการใช้สื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเมือง”

มุมมองของคุณต่อ อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ โครงการสำรวจเมืองชำเลืองย่าน หนึ่งในโครงการที่ร่วมขับเคลื่อนสัปดาห์รู้เท่าทันสื่อ MIDL Week 2018: MIDL for Inclusive Cities สร้างเมืองของทุกคน

จัดโดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ร่วมด้วยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน และภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในกระบวนวิชา “โลกรอบสถาปัตยกรรมผังเมือง”

No Comments

Post A Comment