เกี่ยวกับเรา

C Click เป็นเว็บไซต์รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล จัดทำขึ้นโดย “สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน” หรือ สสย. ภายใต้ “มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน” (พ.ศ. 2559) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีพัฒนาการ มาจากความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนปัจจุบันเติบโตเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นบนเส้นทางสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

แนวคิดโลโก้ C Click

C Click logo

C Click ออกแบบมาในสไตล์ Minimal เรียบง่าย แต่มีความซุกซน พร้อมที่จะสร้างและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา โดยได้แรงบันดาลใจจากการนำสัญลักษณ์มือที่ทำท่า OK, ดวงตา และรอยยิ้มของเด็ก เยาวชน มาผสมผสานกันให้เกิดความร่วมสมัยและกลายเป็นเว็บไซต์ที่ตอบโจทย์องค์ความรู้เท่าทันสื่อให้เข้ากับคนยุคเจนซี พร้อมแล้ว คลิ๊ก!