เกี่ยวกับเรา/About us
16537
page-template-default,page,page-id-16537,paged-3,page-paged-3,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

คณะกรรมการมูลนิธิฯ (2559-2562) / The Board Members (2016-2019)

นายยงยุทธวงศ์ ภิรมย์ศานติ์

Mr. Yongyuth Wongpiromsanti

ประธาน / Chairperson

น.ส.ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์

Ms. Thiranan Anawatsiriwong

รองประธาน / Vice Chairperson

น.ส.สุคนธจิต วงษ์เผือก

Ms. Sukontajit Wongpuak

กรรมการ / Board Member

นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ

Mr. Chalermchai Phanthalert

กรรมการ / Board Member

นางไขแสง ศักดา

Ms. Kaisaeng Sakda

กรรมการ / Board Member

น.ส.ลักษมี คงลาภ

Ms. Laksamee Konglarp

เลขานุการ / Secretary

ร.ต.กฤตวิทย์ สุรชวาลา

SubLt. Krittawit Surachawala

เหรัญญิก / Treasurer


ทีมงานสสย / Our team .

เข็มพร วิรุณราพันธ์

Khemporn Wiroonrapun

ผู้จัดการ / Manager

ศศิกานท์ พืชขุนทด

Sasikan Puetkhuntod

รองผู้จัดการ / Deputy Manager