• Admin
  • 04 / 02 / 19
  • อ่านแล้ว 203 ครั้ง

"ทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัว" (PRIVACY MANAGEMENT)

DQ-01_re.jpg#asset:1156

มีดุลพินิจในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัว รู้จักปกป้องข้อมูลความส่วนตัวในโลกออนไลน์โดยเฉพาะการแชร์ข้อมูลออนไลน์เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวทั้งของตนเองและผู้อื่น รู้เท่าทันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต เช่น มัลแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ และกลลวงทางไซเบอร์ 

อ่านฉบับเต็มได้ที่: http://cclickthailand.com/ความ...

#DQ #MIDL

บทความก่อนหน้า

ทำไมสื่อออนไลน์ถึงแพร่กระจาย "Hate Speech" ได้อย่างรวดเร็ว?

บทความถัดไป

10 Check in MIDL for Inclusive Cities!