สื่อแนะนำ

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ได้ผลิต และรวบรวมสื่อที่เกี่ยวข้องกับประเด็น การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในประเด็นดังกล่าวได้เพิ่มมากขึ้น

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

"ทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัว" (PRIVACY MANAGEMENT)
  • Admin
  • 04 / 02 / 19

"ทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัว" (PRIVACY MANAGEMENT)

มีดุลพินิจในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัว รู้จักปกป้องข้อมูลความส่วนตัวในโลกออนไลน์โดยเฉพาะการแชร์ข้อมูลออนไลน์เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวทั้งของตนเองและผู้อื่น รู้เท่าทันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต เช่น ... อ่านต่อ →

10 Check in MIDL for Inclusive Cities!
  • Admin
  • 26 / 10 / 18

10 Check in MIDL for Inclusive Cities!

กิจกรรมของภาคีเครือข่ายจากหลายภูมิภาคทั่วประเทศไทยเข้าร่วมเดินทางในโครงการ MIDL for Inclusive Cities 10 กิจกรรมที่มาร่วมขยับ สร้างเมืองให้เป็น “เมืองของทุกคน”  start! 1. พลเมือง ขยับ (นคร) สกล @สกลนค... อ่านต่อ →

เมื่อวาจาทำร้ายใจกัน...การเดินทางจาก "Hate speech" สู่ "Cyberbullying"
  • Admin
  • 23 / 04 / 18

เมื่อวาจาทำร้ายใจกัน...การเดินทางจาก "Hate speech" สู่ "Cyberbullying"

... อ่านต่อ →

ตัวละครกับการผลิตซ้ำความเป็นอื่น
  • Admin
  • 28 / 02 / 18

ตัวละครกับการผลิตซ้ำความเป็นอื่น

หลายครั้งที่เราคุ้นชินกับภาพการนำเสนอตัวละครต่าง ๆ ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะจนเกิดเป็นภาพจำ . . การผลิตซ้ำอัตลักษณ์ผ่านตัวละครส่งผลอย่างไรต่อสังคม? . . และเราจะสร้างและเสพสื่ออย่างไร? ให้อยู่บนฐานของความเข้... อ่านต่อ →

การรังแกกันบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying)
  • Admin
  • 07 / 02 / 18

การรังแกกันบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying)

การรังแกกันบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) พฤติกรรมใดบ้างที่เรียกว่าเป็น cyberbullying ?? เมื่อถูก cyberbullying แล้วมันเจ็บแค่ไหน ?? . . จะหาทางออกให้ตัวเองได้อย่างไรเมื่อถูก cyberbullying ?? เด็กวัยรุ่... อ่านต่อ →