สื่อแนะนำ

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ได้ผลิต และรวบรวมสื่อที่เกี่ยวข้องกับประเด็น การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในประเด็นดังกล่าวได้เพิ่มมากขึ้น

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

ตัวอย่างสื่อที่ใช้ประกอบกิจกรรมเรียนรู้เพื่อสร้างการรู้เท่าทันสื่อไอซีที
  • Admin
  • 24 / 11 / 16

ตัวอย่างสื่อที่ใช้ประกอบกิจกรรมเรียนรู้เพื่อสร้างการรู้เท่าทันสื่อไอซีที

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด... อ่านต่อ →

รู้เท่าทันสื่อ ICT
  • Admin
  • 24 / 11 / 16

รู้เท่าทันสื่อ ICT

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด... อ่านต่อ →