• Admin
  • 17 / 08 / 17
  • อ่านแล้ว 3034 ครั้ง

​ดีจัง creative spaces for all ฉบับเท่าทันสื่อ


MAG.DeeJung-no3-Cover-final-ebook_compressed_1.compressed_Page_01.jpg#asset:872

เล่นลม ล้อคลื่น กลางสึนามิสื่อ ดีจัง ฉบับเท่าทันสื่อ ชวนทุกคนมาเรียนรู้แง่มุมหลากหลายของการใช้ขีวิตที่อยู่กับกระแสสื่อ...พร้อมแล้วคลิ๊ก https://issuu.com/childandyout...

บทความก่อนหน้า

เท่าทันโลกดิจิทัล ด้วยนิทานภาพและการ์ตูน สร้างสรรค์ ชุด “ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล”

บทความถัดไป

คู่มือรู้ทันพรบ.คอมฯ