• Admin
  • 24 / 05 / 18
  • อ่านแล้ว 348 ครั้ง

MIDL : Online Hate Speech

Screen-Shot-2561-05-24-at-3.58.21-PM.png#asset:971

Hate Speech หรือการใช้คำพูดรุนแรง จนอาจก่อให้เกิดความเกลียดชัง...มาร่วมทำความเข้าใจระหว่าง Hate Speech VS Free Speech ต่างกันอย่างไร? ผลกระทบของ Hate Speech ในโลกออนไลน์คืออะไร? ทำอย่างไรให้รู้เท่าทันโลกออนไลน์ผ่านประเด็น Hate Speech? เด็กเยาวชน ทำไมจะต้องมีทักษะในเรื่องนี้? ร่วมเติมความรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองไปด้วยกัน!

คลิ๊กเลย!!

บทความก่อนหน้า

MIDL for Inclusive Cities : สร้างเมืองของทุกคน

บทความถัดไป

MIDL : Cyberbullying