• Admin
  • 24 / 05 / 18
  • อ่านแล้ว 335 ครั้ง

MIDL : Cyberbullying

Screen-Shot-2561-05-24-at-3.51.29-PM.png#asset:969

Cyberbullying หรือการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์...ทำไมเราถึงรังแกกันและกัน? การกลั่นแกล้งออนไลน์มีระดับความเข้มข้นมากกว่าการกลัั่นแกล้งทั่วไปอย่างไร? ทำอย่างไรให้รู้เท่าทันโลกออนไลน์ไม่ตกเป็นผู้กลั่นแกล้งและผู้ถูกกลั่นแกล้ง? เด็กเยาวชน ทำไมจะต้องมีทักษะในเรื่องนี้? ร่วมเติมความรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองไปด้วยกัน!

คลิ๊กเลย!!

บทความก่อนหน้า

MIDL : Online Hate Speech

บทความถัดไป

MIDL : DQ for Citizenship