สื่อแนะนำ

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ได้ผลิต และรวบรวมสื่อที่เกี่ยวข้องกับประเด็น การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในประเด็นดังกล่าวได้เพิ่มมากขึ้น

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

MIDL : Online Hate Speech
  • Admin
  • 24 / 05 / 18

MIDL : Online Hate Speech

Hate Speech หรือการใช้คำพูดรุนแรง จนอาจก่อให้เกิดความเกลียดชัง...มาร่วมทำความเข้าใจระหว่าง Hate Speech VS Free Speech ต่างกันอย่างไร? ผลกระทบของ Hate Speech ในโลกออนไลน์คืออะไร? ทำอย่างไรให้รู้เท่าทั... อ่านต่อ →

MIDL : Cyberbullying
  • Admin
  • 24 / 05 / 18

MIDL : Cyberbullying

Cyberbullying หรือการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์...ทำไมเราถึงรังแกกันและกัน? การกลั่นแกล้งออนไลน์มีระดับความเข้มข้นมากกว่าการกลัั่นแกล้งทั่วไปอย่างไร? ทำอย่างไรให้รู้เท่าทันโลกออนไลน์ไม่ตกเป็นผู้กลั่นแก... อ่านต่อ →

MIDL : DQ for Citizenship
  • Admin
  • 24 / 05 / 18

MIDL : DQ for Citizenship

DQ (Digital Intelligence) for Citizenship ทักษะหนึ่งที่สำคัญในแนวคิด MIDL เพื่อนำไปสู่การสร้างความเป็นพลเมืองในโลกเสมือนจริง การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้ชีวิตออนไลน์อย่างเท่าทันและสร้างสรรค... อ่านต่อ →

ขบวนการนกกระจิ๊ด EP5 : ทางลาด
  • Admin
  • 24 / 05 / 18

ขบวนการนกกระจิ๊ด EP5 : ทางลาด

พบกับ เหล่าก๊วน "ขบวนการนกกระจิ๊ด" ที่จะพาไปรู้จักและทำความเข้าใจเรื่อง "พลเมืองประชาธิปไตย" ในประเด็นต่างๆ วันนี้เสนอตอน "ทางลาด" ในโรงเรียนมีเด็กนักเรียนที่หลากหลายรูปแบบ ถึงแม้เด็กบ้างกลุ่มจะเป็นคน... อ่านต่อ →

MIDL กับพลเมืองประชาธิปไตย
  • Admin
  • 06 / 12 / 17

MIDL กับพลเมืองประชาธิปไตย

“การรู้เท่าทันสื่อกับพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย” พลเมืองรับผิดชอบ พลเมืองมีส่วนร่วม พลเมืองมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม มีวิธีการใช้สื่ออย่างไร และเราจะสร้างให้เกิดพลเมืองรู้เท่าทันสื่อได้ในมิติใดบ้าง มา... อ่านต่อ →