สื่อแนะนำ

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ได้ผลิต และรวบรวมสื่อที่เกี่ยวข้องกับประเด็น การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในประเด็นดังกล่าวได้เพิ่มมากขึ้น

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

10 ข้อปฏิบัติดูแลเด็กติดเกม - ตอนที่ 1/4
  • Admin
  • 23 / 11 / 16

10 ข้อปฏิบัติดูแลเด็กติดเกม - ตอนที่ 1/4

10 ข้อปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือเด็กติดเกมหร­ืออินเตอร์เน็ต จัดทำโดย : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เผยแพร่โดย : http://www.healthygamer.net สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศา... อ่านต่อ →

10 ข้อปฏิบัติดูแลเด็กติดเกม - ตอนที่ 2/4
  • Admin
  • 23 / 11 / 16

10 ข้อปฏิบัติดูแลเด็กติดเกม - ตอนที่ 2/4

10 ข้อปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือเด็กติดเกมหร­ืออินเตอร์เน็ต จัดทำโดย : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เผยแพร่โดย : http://www.healthygamer.net สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสต... อ่านต่อ →

10 ข้อปฏิบัติดูแลเด็กติดเกม - ตอนที่ 3/4
  • Admin
  • 23 / 11 / 16

10 ข้อปฏิบัติดูแลเด็กติดเกม - ตอนที่ 3/4

10 ข้อปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือเด็กติดเกมหร­ืออินเตอร์เน็ต จัดทำโดย : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เผยแพร่โดย : http://www.healthygamer.net สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสต... อ่านต่อ →

10 ข้อปฏิบัติดูแลเด็กติดเกม - ตอนที่ 4/4
  • Admin
  • 23 / 11 / 16

10 ข้อปฏิบัติดูแลเด็กติดเกม - ตอนที่ 4/4

10 ข้อปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือเด็กติดเกมหร­ืออินเตอร์เน็ต จัดทำโดย : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เผยแพร่โดย : http://www.healthygamer.net สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสต... อ่านต่อ →

วิตามินข่าว ภัยอินเตอร์เน็ต 1 VITAMIN NEWS
  • Admin
  • 23 / 11 / 16

วิตามินข่าว ภัยอินเตอร์เน็ต 1 VITAMIN NEWS

รายการ "วิตามินข่าว" ตอน ภัยอินเตอร์เน็ต ออกอากาศวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555 เวลา 17:55-18:00 น. ทาง ThaiPBS... อ่านต่อ →