สื่อแนะนำ

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ได้ผลิต และรวบรวมสื่อที่เกี่ยวข้องกับประเด็น การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในประเด็นดังกล่าวได้เพิ่มมากขึ้น

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

MIDL กับพลเมืองประชาธิปไตย
  • Admin
  • 06 / 12 / 17

MIDL กับพลเมืองประชาธิปไตย

“การรู้เท่าทันสื่อกับพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย” พลเมืองรับผิดชอบ พลเมืองมีส่วนร่วม พลเมืองมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม มีวิธีการใช้สื่ออย่างไร และเราจะสร้างให้เกิดพลเมืองรู้เท่าทันสื่อได้ในมิติใดบ้าง มา... อ่านต่อ →

MIDL คืออะไร?
  • Admin
  • 01 / 12 / 17

MIDL คืออะไร?

“การรู้เท่าทันสื่อกับพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย” พลเมืองรับผิดชอบ พลเมืองมีส่วนร่วม พลเมืองมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม มีวิธีการใช้สื่ออย่างไร และเราจะสร้างให้เกิดพลเมืองรู้เท่าทันสื่อได้ในมิติใดบ้าง มา... อ่านต่อ →

ขบวนการนกกระจิ๊ด EP4 : เพื่อนใหม่
  • Admin
  • 11 / 11 / 17

ขบวนการนกกระจิ๊ด EP4 : เพื่อนใหม่

พบกับ เหล่าก๊วน "ขบวนการนกกระจิ๊ด" ที่จะพาไปรู้จักและทำความเข้าใจเรื่อง "พลเมืองประชาธิปไตย" ในประเด็นต่างๆ วันนี้เสนอตอน "เพื่อนใหม่"วันนี้เด็ก ๆ ขบวนการนกกระจิ๊ดได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่เป็นเด็กกลุ่มช... อ่านต่อ →

ขบวนการนกกระจิ๊ด EP3 : อยากสวย
  • Admin
  • 11 / 11 / 17

ขบวนการนกกระจิ๊ด EP3 : อยากสวย

พบกับ เหล่าก๊วน "ขบวนการนกกระจิ๊ด" ที่จะพาไปรู้จักและทำความเข้าใจเรื่อง "พลเมืองประชาธิปไตย" ในประเด็นต่างๆ อยากรู้ว่ามีประเด็นอะไรนั้น คลิ๊กเลย!... อ่านต่อ →

ขบวนการนกกระจิ๊ด EP2 : การแสดงห้องเรียนชั้นป.4
  • Admin
  • 11 / 11 / 17

ขบวนการนกกระจิ๊ด EP2 : การแสดงห้องเรียนชั้นป.4

พบกับ เหล่าก๊วน "ขบวนการนกกระจิ๊ด" ที่จะพาไปรู้จักและทำความเข้าใจเรื่อง "พลเมืองประชาธิปไตย" ในประเด็นต่างๆ อยากรู้ว่ามีประเด็นอะไรนั้น คลิ๊กเลย!... อ่านต่อ →