สื่อแนะนำ

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ได้ผลิต และรวบรวมสื่อที่เกี่ยวข้องกับประเด็น การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในประเด็นดังกล่าวได้เพิ่มมากขึ้น

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

ขบวนการนกกระจิ๊ด EP4 : เพื่อนใหม่
  • Admin
  • 11 / 11 / 17

ขบวนการนกกระจิ๊ด EP4 : เพื่อนใหม่

พบกับ เหล่าก๊วน "ขบวนการนกกระจิ๊ด" ที่จะพาไปรู้จักและทำความเข้าใจเรื่อง "พลเมืองประชาธิปไตย" ในประเด็นต่างๆ อยากรู้ว่ามีประเด็นอะไรนั้น คลิ๊กเลย!... อ่านต่อ →

ขบวนการนกกระจิ๊ด EP3 : อยากสวย
  • Admin
  • 11 / 11 / 17

ขบวนการนกกระจิ๊ด EP3 : อยากสวย

พบกับ เหล่าก๊วน "ขบวนการนกกระจิ๊ด" ที่จะพาไปรู้จักและทำความเข้าใจเรื่อง "พลเมืองประชาธิปไตย" ในประเด็นต่างๆ อยากรู้ว่ามีประเด็นอะไรนั้น คลิ๊กเลย!... อ่านต่อ →

ขบวนการนกกระจิ๊ด EP2 : การแสดงห้องเรียนชั้นป.4
  • Admin
  • 11 / 11 / 17

ขบวนการนกกระจิ๊ด EP2 : การแสดงห้องเรียนชั้นป.4

พบกับ เหล่าก๊วน "ขบวนการนกกระจิ๊ด" ที่จะพาไปรู้จักและทำความเข้าใจเรื่อง "พลเมืองประชาธิปไตย" ในประเด็นต่างๆ อยากรู้ว่ามีประเด็นอะไรนั้น คลิ๊กเลย!... อ่านต่อ →

ขบวนการนกกระจิ๊ด EP1 : สมบัติสาธารณะ
  • Admin
  • 11 / 11 / 17

ขบวนการนกกระจิ๊ด EP1 : สมบัติสาธารณะ

พบกับ เหล่าก๊วน "ขบวนการนกกระจิ๊ด" ที่จะพาไปรู้จักและทำความเข้าใจเรื่อง "พลเมืองประชาธิปไตย" ในประเด็นต่างๆ อยากรู้ว่ามีประเด็นอะไรนั้น คลิ๊กเลย!... อ่านต่อ →

10 ข้อปฏิบัติดูแลเด็กติดเกม - ตอนที่ 1/4
  • Admin
  • 23 / 11 / 16

10 ข้อปฏิบัติดูแลเด็กติดเกม - ตอนที่ 1/4

10 ข้อปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือเด็กติดเกมหร­ืออินเตอร์เน็ต จัดทำโดย : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เผยแพร่โดย : http://www.healthygamer.net สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศา... อ่านต่อ →