สื่อแนะนำ

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ได้ผลิต และรวบรวมสื่อที่เกี่ยวข้องกับประเด็น การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในประเด็นดังกล่าวได้เพิ่มมากขึ้น

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

MIDL Week 2018: คุณอาทิตย์ โกวิทวรางกูร
  • Admin
  • 21 / 01 / 19

MIDL Week 2018: คุณอาทิตย์ โกวิทวรางกูร

"เมืองควรจะเป็นของทุกคน.. แต่ถ้าเราลองดูเมืองของเราอาจจะยังไม่มีพื้นที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเมืองเป็นของเราจริง ๆ การใช้เทคโนโลยีก็จะสามารถช่วยให้เราเห็นตัวอย่างการพัฒนาเมืองและการสร้างการมีส่วนร่วมของ... อ่านต่อ →

MIDL Week 2018: อาจารย์อนรรฆ สมพงษ์ มรภ.สกลนคร
  • Admin
  • 15 / 01 / 19

MIDL Week 2018: อาจารย์อนรรฆ สมพงษ์ มรภ.สกลนคร

"inclusive city คือ เมืองที่ไม่ทอดทิ้งกัน เมืองไม่ใช่แค่ตึกรามบ้านช่อง อยากให้มองเมืองที่เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ผู้คนออกมาใช้ชีวิต มีสิทธ์มีเสียงในการออกความคิดเห็น" บทสัมภาษณ์ อาจารย์อนรร... อ่านต่อ →

MIDL Week 2018: บทสัมภาษณ์ คุณสุรนาถ แป้นประเสริฐ
  • Admin
  • 14 / 01 / 19

MIDL Week 2018: บทสัมภาษณ์ คุณสุรนาถ แป้นประเสริฐ

"เมืองทำหน้าที่ให้บริการกับคนทุกคน ต้องเปิดโอกาสคนได้ใช้พื้นที่เมืองในวิถีชีวิตประจำวัน เราเคยคาดหวังว่าเด็ก ๆ ต้องเดินไปโรงเรียนได้.... การเป็น smart cities ทำให้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการใช้อุปกรณ์ที... อ่านต่อ →

Inclusive Cities in your eyes
  • Admin
  • 08 / 11 / 18

Inclusive Cities in your eyes

รับฟังมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับ inclusive cities จากผู้ขับเคลื่อนโครงการเนื่องในวันสัปดาห์รู้เท่าทันสื่อ (MIDL Week 2018) MIDL for Inclusive Cities: สร้างเมืองของทุกคนคลิ๊กเพื่อรับชมVDO... อ่านต่อ →

โครงการ Storytellers in Journey นักเล่าเรื่องในที่อื่น
  • Admin
  • 08 / 11 / 18

โครงการ Storytellers in Journey นักเล่าเรื่องในที่อื่น

โดย คุณอินทิรา วิทยสมบูรณ์ สมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา เครือข่ายการศึกษาทางเลือก หนึ่งในโครงการที่ร่วมขับเคลื่อนสัปดาห์รู้เท่าทันสื่อ MIDL Week 2018: MIDL for Inclusive Cities สร้างเมืองของทุกคนคลิ๊... อ่านต่อ →