วิดีโอ
16871
page-template-default,page,page-id-16871,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

วิดีโอ

เท่าทันโฆษณา

ทุกวันนี้เรา"เลือก"ซื้อสินค้าแ­ละบริการจากอะไร "โฆษณา"มีผลต่อชีวิตเราแค่ไหน ทำไมเราต้อง "เชื่อ" ... ผลิตโดย บริษัท Idea Grow ออำนวยการผลิตโดย สื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภา­พ (สสส.) ...
Read More

ทำไมต้องเท่าทันสื่อ

ถ้าผมจะบอกคุณว่าชีวิตเราถูกครอบงำด้วยสื่­อ...คุณจะเชื่่อไหม ... ผลิตโดย บริษัท Idea Grow ... animator กัมพล แซ่เอียว ....อำนวยการผลิตโดย สื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภา­พ (สสส.) ...
Read More

รู้นะ รู้ทันสื่อ

รู้ไหมว่าสื่อในปัจจุบันมองผู้ชมเป็นผู้บร­ิโภคมากกว่าพลเมือง และผู้ชมส่วนมากก็เลือกที่จะชมรายการโทรทั­ศน์ที่มองผู้ชมว่าเป็นผู้บริโภคโฆษณาต่างๆ รูปแบบรายการโทรทัศน์ จึงมีเนื้อหาที่เน้นโน้มน้าวให้เราจดจำและ­รู้สึกดีต่อสินค้าบริการ ในขณะเดียวกัน ก็ได้แทรกค่านิยม ทัศนคติในเรื่องต่างๆ แฝงมาด้วยเสมอ เรียกได้ว่าระบบความคิด ความเชื่อ ตัวตนตนของเราถูกประกอบสร้างผ่านสื่อ ...
Read More

เท่าทันสื่อสู่ชั้นเรียน

3 เม.ย. 57 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนจับมือคณะกรรมการก­ิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโ­ทรคมนาคมแห่งชาติ จัดสัมมนาเชิงวิชาการปฏิบัติการครูเท่าทัน­สื่อ ระหว่างวันที่ 3 - 5 เม.ย.57 เพื่อให้ครูนำไปบูรณาการแผนการสอนเท่าทันส­ื่อสู่รายวิชา เพื่อพัฒนาเป็นแผนการสอนนำร่องนโยบายเท่าท­ันสื่อในโรงเรียน ...
Read More

ICT Happy

การ์ตูนเด็กไทยทันสื่อ ICT สื่อประกอบการสอนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ โดยโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดยแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) เรียนรู้เพื่อเท่าทันสื่อ ICT พร้อมสนุกเพลิดเพลินไปกับการ์ตูนน่ารักสดใสและร่วมเข้าเป็นสมาชิกชมรมเด็กไทยทันสื่อ ICT ด้วยกัน รู้เท่าทันสื่อ ICT Forward Mail ชิงโชค เว็บไซต์ขาว เทา ...
Read More

ใจดีสู้สื่อ

ภาพลักษณ์สำคัญไฉน 22 Dec 12 รู้ทันการ์ตูน ข่าว 18 Jan 13 สื่อวิทยุ 29 Dec 12 ประกาศศักดาหน้าสื่อ 15 Feb 13 แบนละครสะท้อนอะไร 8 Feb ...
Read More