วิดีโอ
16871
page-template-default,page,page-id-16871,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

วิดีโอ

โครงการสำรวจเมืองชำเลืองย่าน

“สิ่งที่เป็นปัญหาสาธารณะของเมือง ต้องอาศัยการคิดวิพากษ์ข้อมูลที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ ต้องมีการติดอาวุธเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ที่สำคัญคือการมีส่วนร่วม เราจะมีส่วนร่วมอย่างไรในการใช้สื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเมือง” มุมมองของคุณต่อ อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ โครงการสำรวจเมืองชำเลืองย่าน หนึ่งในโครงการที่ร่วมขับเคลื่อนสัปดาห์รู้เท่าทันสื่อ MIDL Week 2018: MIDL for Inclusive Cities สร้างเมืองของทุกคน จัดโดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ...
Read More

โครงการสื่อสารสร้างสรรค์ เพื่อพลังพลเมือง ขยับ (นคร) สกล

“..สกลนครถูกกำหนดให้เป็นเมืองที่มี position หลายแบบแต่คำถามก็คือเราไม่เคยถามคนสกลนครเลยว่าอยากให้สกลนครเป็นเมืองแบบไหน... MIDL Week คือพื้นที่เปล่งเสียงช่วยเสริมพลังให้คนสกลนครสื่อสารเพื่อกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้... ” มุมมองของ อ.พสุธา โกมลมาลย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หนึ่งในผู้ร่วมขับเคลื่อนสัปดาห์รู้เท่าทันสื่อ MIDL Week 2018: MIDL for Inclusive Cities ...
Read More

MIDL for Inclusive Cities : สร้างเมืองของทุกคน

พูดถึง การสร้างเมือง เรานึกถึงอะไร? MIDL for Inclusive Cites ไม่ใช่แค่แนวคิดการออกแบบเมืองที่เน้นการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายเท่านั้น แต่เป็นการยกระดับการสื่อสารเพื่อการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม สร้างการมีส่วนร่วมของพลเมืองทุกคนในการคิด ตัดสินใจ และเสนอวิธีการจัดการพื้นที่ที่ตอบโจทย์ทุกชีวิต เพราะเมืองคือพื้นที่ของเรา มาร่วมกันออกแบบเมืองสำหรับทุกคน ...
Read More

MIDL : Online Hate Speech

Hate Speech หรือการใช้คำพูดรุนแรง จนอาจก่อให้เกิดความเกลียดชัง...มาร่วมทำความเข้าใจระหว่าง Hate Speech VS Free Speech ต่างกันอย่างไร? ผลกระทบของ Hate Speech ในโลกออนไลน์คืออะไร? ทำอย่างไรให้รู้เท่าทันโลกออนไลน์ผ่านประเด็น Hate Speech? เด็กเยาวชน ทำไมจะต้องมีทักษะในเรื่องนี้? ร่วมเติมความรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองไปด้วยกัน! ...
Read More

MIDL : Cyberbullying

Cyberbullying หรือการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์...ทำไมเราถึงรังแกกันและกัน? การกลั่นแกล้งออนไลน์มีระดับความเข้มข้นมากกว่าการกลัั่นแกล้งทั่วไปอย่างไร? ทำอย่างไรให้รู้เท่าทันโลกออนไลน์ไม่ตกเป็นผู้กลั่นแกล้งและผู้ถูกกลั่นแกล้ง? เด็กเยาวชน ทำไมจะต้องมีทักษะในเรื่องนี้? ร่วมเติมความรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองไปด้วยกัน! ...
Read More

MIDL : DQ for Citizenship

DQ (Digital Intelligence) for Citizenship ทักษะหนึ่งที่สำคัญในแนวคิด MIDL เพื่อนำไปสู่การสร้างความเป็นพลเมืองในโลกเสมือนจริง การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้ชีวิตออนไลน์อย่างเท่าทันและสร้างสรรค์ มาดูกันว่า DQ คืออะไร ต่างจาก IQ และ EQ อย่างไร? เด็กเยาวชน ทำไมจะต้องมีทักษะในเรื่องนี้? ...
Read More
Loading...