วิดีโอ
16871
page-template-default,page,page-id-16871,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

วิดีโอ

MIDL Week 2018: คุณอาทิตย์ โกวิทวรางกูร

"เมืองควรจะเป็นของทุกคน.. แต่ถ้าเราลองดูเมืองของเราอาจจะยังไม่มีพื้นที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเมืองเป็นของเราจริง ๆ การใช้เทคโนโลยีก็จะสามารถช่วยให้เราเห็นตัวอย่างการพัฒนาเมืองและการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในเมืองได้ ตลอดจนเห็นตัวอย่างวิธีการสื่อเพื่อสื่อสารและสร้างความตระหนักว่าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเมืองได้" บทสัมภาษณ์ อาทิตย์ โกวิทวรางกูร นักขับเคลื่อนอิสระ เครือข่ายมักกะสัน จากงาน MIDL Week 2018: MIDL for Inclusive Cities สร้างเมืองของทุกคน วันที่ ...
Read More

MIDL Week 2018: อาจารย์อนรรฆ สมพงษ์ มรภ.สกลนคร

"inclusive city คือ เมืองที่ไม่ทอดทิ้งกัน เมืองไม่ใช่แค่ตึกรามบ้านช่อง อยากให้มองเมืองที่เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ผู้คนออกมาใช้ชีวิต มีสิทธ์มีเสียงในการออกความคิดเห็น" บทสัมภาษณ์ อาจารย์อนรรฆ สมพงษ์ มรภ.สกลนคร โครงการสื่อสารสร้างสรรค์ เพื่อพลังพลเมือง ขยับ (นคร) สกล จากงาน MIDL Week ...
Read More

MIDL Week 2018: บทสัมภาษณ์ คุณสุรนาถ แป้นประเสริฐ

"เมืองทำหน้าที่ให้บริการกับคนทุกคน ต้องเปิดโอกาสคนได้ใช้พื้นที่เมืองในวิถีชีวิตประจำวัน เราเคยคาดหวังว่าเด็ก ๆ ต้องเดินไปโรงเรียนได้.... การเป็น smart cities ทำให้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการใช้อุปกรณ์ที่ต้องใช้ไฟฟ้า แต่คนจะมีความสุขได้ส่วนหนึ่งมาจากการใช้ร่างกายทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การปั่นจักรยานไปตลาดหรือปั่นจักรยานไปโรงเรียนได้ ทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น" บทสัมภาษณ์ สุรนาถ แป้นประเสริฐ ผู้ใช้งานศิลปะเพื่อเปลี่ยนพื้นที่เสี่ยงในชุมชนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน โครงการบางกอกนี้ดีจังจากงาน MIDL Week 2018: ...
Read More

Inclusive Cities in your eyes

รับฟังมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับ inclusive cities จากผู้ขับเคลื่อนโครงการเนื่องในวันสัปดาห์รู้เท่าทันสื่อ (MIDL Week 2018) MIDL for Inclusive Cities: สร้างเมืองของทุกคน ...
Read More

โครงการ Storytellers in Journey นักเล่าเรื่องในที่อื่น

โดย คุณอินทิรา วิทยสมบูรณ์ สมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา เครือข่ายการศึกษาทางเลือก หนึ่งในโครงการที่ร่วมขับเคลื่อนสัปดาห์รู้เท่าทันสื่อ MIDL Week 2018: MIDL for Inclusive Cities สร้างเมืองของทุกคน ...
Read More

MIDL for Inclusive Cites คืออะไร? : คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์

คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) “MIDL เป็นทักษะและเป็นเครื่องมือให้เราในฐานะพลเมืองไปการสร้างการเปลี่ยนแปลง เรียกร้องให้เกิดการสร้างสรรค์สังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็นคนตัวเล็กตัวน้อย คนที่มีความแตกต่างทั้งเชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ ถ้าเราสามารถใช้สื่อเพื่อสร้างสรรค์ในสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นในระดับเมืองได้ นั่นคือคุณค่าของ MIDL ในการสร้างเมืองของทุกคน หรือ Inclusive Cities ” ...
Read More