ภาคีเครือข่าย
16561
page-template-default,page,page-id-16561,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

การขับเคลื่อนงานด้านเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลฯ หลากหลายกลุ่ม หลากหลายองค์กรต่างต้องร่วมมือกันสนับสนุนองค์ความรู้ดังกล่าวเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้สื่ออย่างเท่าทันทั้งในโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนจริง ตลอดเส้นทางงานเท่าทันสื่อ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนได้ขับเคลื่อนงานไปพร้อมกับเพื่อนเครือข่ายภาคีทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างสรรค์และผลักดันองค์ความรู้ไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

https://www.thaihealth.or.th/

มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย (THAI CIVIC EDUCATION FOUNDATION- TCE FOUNDATION)

http://thaiciviceducation.org/

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

https://www.obec.go.th/

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

https://en.unesco.org/

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

http://www.nbtc.go.th/

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

https://inetfoundation.or.th/

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

http://www.familynetwork.or.th/