ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาโครงการ MIDL for Inclusive Cities 2020 จ.เชียงใหม่
17903
post-template-default,single,single-post,postid-17903,single-format-standard,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาโครงการ MIDL for Inclusive Cities 2020 จ.เชียงใหม่

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาโครงการ MIDL for Inclusive Cities 2020 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อสร้างเมืองของทุกคน วันที่ 14-15 มี.ค. ณ Woodfield เชียงใหม่

มีเครือข่าย MIDL for Inclusive Cities ภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ และกำแพงเพชร เข้าร่วม จำนวน 30 คน

#midlforinclusivecities

No Comments

Post A Comment