ชุดความรู้สำหรับพ่อแม่

ครอบครัวมีอิทธิพลสำคัญที่สุดเป็นและเป็นก้าวแรกสำหรับการพัฒนาตนเองของเด็ก เพราะเด็กส่วนใหญ่เรียนรู้และมีพฤติกรรมตามแบบพ่อแม่ พ่อแม่คือสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับเด็กที่สุด การเลี้ยงดูของพ่อแม่ส่งผลต่อบุคลิกลักษณะและความคิดที่มีผลต่อการสร้างลักษณะของพลเมืองที่รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เข้าใจถึงค่านิยมและหลักการขั้นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

เด็กแอลดี คู่มือสำหรับพ่อแม่ / ผู้ปกครอง
  • Admin
  • 20 / 11 / 16

เด็กแอลดี คู่มือสำหรับพ่อแม่ / ผู้ปกครอง

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคู่มือ... อ่านต่อ →