ชุดความรู้สำหรับพ่อแม่

ครอบครัวมีอิทธิพลสำคัญที่สุดเป็นและเป็นก้าวแรกสำหรับการพัฒนาตนเองของเด็ก เพราะเด็กส่วนใหญ่เรียนรู้และมีพฤติกรรมตามแบบพ่อแม่ พ่อแม่คือสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับเด็กที่สุด การเลี้ยงดูของพ่อแม่ส่งผลต่อบุคลิกลักษณะและความคิดที่มีผลต่อการสร้างลักษณะของพลเมืองที่รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เข้าใจถึงค่านิยมและหลักการขั้นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

การใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็กและวัยรุ่น
  • Admin
  • 13 / 07 / 17

การใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็กและวัยรุ่น

คำแนะนำเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็กและวัยรุ่นโดย ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย.....1 พ่อแม่ผู้ปกครองต้องรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ต ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต ... อ่านต่อ →

เล่านิทาน อ่านชีวิต 12 ปีของหนูน้อยนักเล่านิทาน
  • Admin
  • 13 / 07 / 17

เล่านิทาน อ่านชีวิต 12 ปีของหนูน้อยนักเล่านิทาน

  ช่วงนี้ชีพจรลงเท้าต้องเดินทางไปทั่วทุกภูมิภาค เพื่อสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานอย่างเป็นธรรมชาติ ในโครงการ “ลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน” ที่เดินทางมาอย่างยาวนาน ปีนี้ถือว่าครบ 1 รอบ เพราะ... อ่านต่อ →