• Admin
  • 03 / 09 / 18
  • อ่านแล้ว 949 ครั้ง

Digital Balance: สร้างสมดุลชีวิตทางดิจิทัลในวัยเด็ก

วันนี้ สสย. จะพาทุกท่านมารู้จักกับวิธีการสร้างสมดุลชีวิตทางดิจิทัลในกับเด็ก ๆ พร้อมชวนคิดต่อถึงบทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการดูแลให้เขาสามารถใช้สื่อดิจิทัลได้อย่างไม่เป็นพิษกับวัยของเขา 

digital_balance-02.jpg#asset:1038digital_balance-03.jpg#asset:1039digital_balance-04.jpg#asset:1040ข้อมูลจากหนังสือ “MIDL for Kids” การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลสำหรับเด็กปฐมวัย  
เขียนและเรียบเรียงโดย ถิรนันท์ อนวัชรศิริวงศ์ และ พิรุณ อนวัชรศิริวงศ์
จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน
อ่านเพิ่มเติมและดาวน์โหลดได้ที่: https://goo.gl/9fLT9S

บทความถัดไป

3 วิธีช่วยลูกรู้ทันโฆษณาอิทธิพลเงียบใกล้ตัว