ชุดความรู้สำหรับพ่อแม่

ครอบครัวมีอิทธิพลสำคัญที่สุดเป็นและเป็นก้าวแรกสำหรับการพัฒนาตนเองของเด็ก เพราะเด็กส่วนใหญ่เรียนรู้และมีพฤติกรรมตามแบบพ่อแม่ พ่อแม่คือสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับเด็กที่สุด การเลี้ยงดูของพ่อแม่ส่งผลต่อบุคลิกลักษณะและความคิดที่มีผลต่อการสร้างลักษณะของพลเมืองที่รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เข้าใจถึงค่านิยมและหลักการขั้นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

Digital Balance: สร้างสมดุลชีวิตทางดิจิทัลในวัยเด็ก
  • Admin
  • 03 / 09 / 18

Digital Balance: สร้างสมดุลชีวิตทางดิจิทัลในวัยเด็ก

วันนี้ สสย. จะพาทุกท่านมารู้จักกับวิธีการสร้างสมดุลชีวิตทางดิจิทัลในกับเด็ก ๆ พร้อมชวนคิดต่อถึงบทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการดูแลให้เขาสามารถใช้สื่อดิจิทัลได้อย่างไม่เป็นพิษกับวัยของเขา ข้อมูลจากหนังส... อ่านต่อ →

3 วิธีช่วยลูกรู้ทันโฆษณาอิทธิพลเงียบใกล้ตัว
  • Admin
  • 20 / 11 / 16

3 วิธีช่วยลูกรู้ทันโฆษณาอิทธิพลเงียบใกล้ตัว

ผลวิจัยล่าสุดในวารสาร Pediatrics ชี้ว่าเด็กวัย 8-11 ขวบที่ดูโฆษณาทางทีวีเป็นประจำมักมีความพอใจ ในชีวิตที่ต่ำกว่า และมีความเป็นวัตถุนิยมสูงกว่าเด็กที่ไม่ได้ดูทีวีเป็นประจำ คือคิดว่าวัตถุซื้อความสุขได้... อ่านต่อ →

ผลกระทบสื่อโทรทัศน์จากการดูต่อเด็ก
  • Admin
  • 20 / 11 / 16

ผลกระทบสื่อโทรทัศน์จากการดูต่อเด็ก

สถานการณ์ผลกระทบในเด็กไทย จากงานวิจัยเอแบคโพลล์ในปี 2546 เรื่อง “ผลกระทบสื่อโทรทัศน์ต่อเด็ก” พบว่าพ่อแม่ผู้ปกครองสังเกตเห็นว่า รายการโทรทัศน์ทีผลต่อพฤติกรรมของเด็ก ในระดับปานกลาง ค่อนไปทางมากตั้งแต่กา... อ่านต่อ →

ลูกติดเกม เกมที่ครอบครัวต้องช่วยกันแก้
  • Admin
  • 20 / 11 / 16

ลูกติดเกม เกมที่ครอบครัวต้องช่วยกันแก้

ผลสำรวจเด็กไทย "ติดเกม-เล่นออนไลน์" ปี 2556 พุ่ง 2.7 ล้านคน จากเยาวชน 18 ล้านคนจากข้อมูลจากแบบสำรวจที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข เก็บข้อมูลเด็... อ่านต่อ →

เลี้ยงลูกยุคเจนอัลฟ่า GEN ALPHA
  • Admin
  • 01 / 03 / 17

เลี้ยงลูกยุคเจนอัลฟ่า GEN ALPHA

โลกยุคใหม่หมุนไกลเกินตามทัน จนพ่อแม่ยุคนี้ต้องยอมรับว่า เราไม่อาจเลี้ยงลูกในแบบเดียว กับที่เคยถูกพ่อแม่เลี้ยงมาในอดีตได้อีกต่อไป เพราะคนในแต่ละยุคล้วนมีบุคลิกภาพ แตกต่างตามสมัย ด้วยอิทธิพลจากสิ่งรอบตั... อ่านต่อ →