ชุดความรู้สำหรับครู

“โรงเรียนคือสังคมจำลอง” ในฐานะพลเมืองของสังคมจำลองนี้ผู้เรียนจึงควรมีโอกาสได้ใช้ชีวิตและเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นประชาธิปไตย มีเสรีภาพในการคิดและแสดงออก ฝึกการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่เป็นประชาธิปไตย การจัดการศึกษาภายในโรงเรียนจึงควรมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม และการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ซึ่งเป็นสมรรถนะพื้นฐานของการสร้างเสริมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

คู่มือมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • Admin
 • 23 / 04 / 19

คู่มือมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คู่มือมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดพิมพ์โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ, แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับ... อ่านต่อ →

5 วิธีที่คุณครูจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการกลั่นแกล้งรังแก
 • Admin
 • 15 / 06 / 18

5 วิธีที่คุณครูจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการกลั่นแกล้งรังแก

การกลั่นแกล้งรังแกในโรงเรียนกลายเป็นเรื่องที่มีอยู่ทั่วทุกหัวระแหง ต่อไปนี้ เป็นประสบการณ์จากการทำงานวิจัยในสหราชอาณาจักร โดย นักวิจัยชื่อ อลิซาเบซ แนซเซม นักวิจัยแห่ง The Centre for the Study of Prac... อ่านต่อ →

การพัฒนาพลเมือง MIDL : จุดเน้นตามช่วงวัย
 • Admin
 • 20 / 11 / 16

การพัฒนาพลเมือง MIDL : จุดเน้นตามช่วงวัย

การพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัยให้เป็นพลเมืองประชาธิปไตยที่รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ควรครอบคลุมคุณลักษณะ ความรู้และทักษะ ในแต่ละมิติของการพัฒนา ดังต่อไปนี้การพัฒนาช่วงวัย 1-5 ปี การพัฒนาช่วงวัย... อ่านต่อ →

 ดูทีวี เล่นแท็บเลต ต้นเหตุลูกพูดช้า
 • Admin
 • 01 / 03 / 17

ดูทีวี เล่นแท็บเลต ต้นเหตุลูกพูดช้า

ประสบการณ์ของคุณแม่ท่านหนึ่ง เล่าถึงเรื่องราวที่เกิดจากการสังเกตลูกน้อย เล่าว่าลูกอายุ 2 ขวบแล้ว แต่ยังพูดไม่ได้ คุณแม่จึงรู้สึกว่าพัฒนาการด้านการพูดของลูกช้าเกินไป คุณแม่จึงไปปรึกษาคุณหมอที่มีความเชี... อ่านต่อ →

เด็กเมืองไอคิวสูงแต่หยุดนิ่ง
 • Admin
 • 01 / 03 / 17

เด็กเมืองไอคิวสูงแต่หยุดนิ่ง

จากการแถลงผลสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา(ไอคิว) ของ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และระดับความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) ของเด็กไทยช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปี 2559 กว่า 23,644 คน พบว่าเด็กไทยมีค่าเฉลี่ยไอคิวอยู... อ่านต่อ →