งานเปิดตัวคู่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
18016
post-template-default,single,single-post,postid-18016,single-format-standard,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

งานเปิดตัวคู่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สพฐ. ร่วมกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) เปิดตัว คู่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดทำโดยนักการศึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ในวันนี้ (27 ส.ค. 63) ณ ห้องประชุมคุรุสภา


ภายในงานมีการสื่อสารแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล โดย คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) การเสวนาเกี่ยวกับสมรรถนะพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship Competency) โดยตัวแทนผู้ที่ผ่านกระบวนการจัดทำคู่มือฯ ทั้งครูผู้ผ่านการทดลองใช้และขยายผล และนักเรียนผู้ผ่านการอบรมและทดลองใช้ และนักการศึกษาผู้จัดทำ


ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ (Digital Citizenship Management Skills: DCMSs)ได้ที่: https://bit.ly/2Xoxwo5

No Comments

Post A Comment