งานศึกษาและวิจัย

รวบรวมองค์ความรู้ในงานเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ทั้งในส่วนของงานศึกษาและงานวิจัยในแต่ละประเด็น เพื่อเป็นความรู้เชิงวิชาการให้กับผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานด้านนี้รวมไปถึงสามารถนำข้อมูลไปอ้างอิงเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนางานเท่าทันสื่อต่อไป

กำลังแสดงข้อมูลของปี 2551

(พบทั้งหมด 3 รายการ)
รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหารายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ครั้งที่ 1
  • Admin
  • 20 / 11 / 16

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหารายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ครั้งที่ 1

โดย ผศ.ลักษมี คงลาภ

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแล้ว : 299 ครั้ง
การวิเคราะห์ความรุนแรงในรายการโทรทัศน์
  • Admin
  • 20 / 11 / 16

การวิเคราะห์ความรุนแรงในรายการโทรทัศน์

การวิเคราะห์ความรุนแรงในรายการโทรทัศน์ ปี 2551 งานวิจัยโดย ผศ.ลักษมี คงลาภ มหาวิทยาธุรกิจบัณฑิต สนับสนุนโดยแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแล้ว : 290 ครั้ง
รายงานผลการศึกษา กระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ : บทสำรวจสถานภาพและก้าวต่อไป
  • Admin
  • 20 / 11 / 16

รายงานผลการศึกษา กระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ : บทสำรวจสถานภาพและก้าวต่อไป

ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์ กรกฎาคม 2551

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแล้ว : 1445 ครั้ง