งานวิจัย
16832
page-template-default,page,page-id-16832,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

งานวิจัย

โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อฯ รอบที่ 2 เรื่อง “ภาพตัวแทนและความสมดุลในรายการข่าวโทรทัศน์กับบทบาทในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย”

เรื่อง “ภาพตัวแทนและความสมดุลในรายการข่าวโทรทัศน์กับบทบาทในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย” ( 3, 5, 7, 9, 11 และ itv เดือนกันยายน 2548) Download ...
Read More

รายงาน ผลการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม รอบที่ 1 เรื่องรายการละครโทรทัศน์

รายงาน ผลการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม รอบที่ 1 เรื่องรายการละครโทรทัศน์  ( 3, 5, 7, 9, 11 และไอทีวี เดือนสิงหาคม 2548)  โดยโครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (Media Monitor) Download ...
Read More

รายงานการวิจัย เรื่อง สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ เล่ม 4

อิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนต่อเด็กและเยาวชน มนัสวินี จันทะเลิศ สภาพคุณภาพเนื้อหาของรายการวิทยุและโทรทัศน์ ผศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล Download ...
Read More

รายงานการวิจัย เรื่อง สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ เล่ม 3

สถานภาพของสื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ กุลวิตรา ภังคานนท์  การพัฒนาสื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เข็มพร วิรุณราพันธ์,สุเทพ วิไลเลิศ Download ...
Read More

รายงานการวิจัย เรื่อง สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ เล่ม 2

อิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนต่อเด็กและเยาวชน มนัสวินี จันทะเล สภาพคุณภาพเนื้อหาของรายการวิทยุและโทรทัศน์ ผศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล Download ...
Read More

รายงานการวิจัย เรื่อง สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ เล่ม 1

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสื่อของรัฐเพื่อการศึกษาและการเรียนร รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ Download ...
Read More
Loading...