งานวิจัย
16832
page-template-default,page,page-id-16832,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

งานวิจัย

จอตู้ต่างแดน

โดย ดร. นฤมล รื่นไวย์ ISBN 978-616-7309-13-2 พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2552 จำนวน 1,000 เล่ม Download ...
Read More

การวิเคราะห์ความรุนแรงในรายการโทรทัศน์

การวิเคราะห์ความรุนแรงในรายการโทรทัศน์ ปี 2551 งานวิจัยโดย ผศ.ลักษมี คงลาภ มหาวิทยาธุรกิจบัณฑิต สนับสนุนโดยแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน Download ...
Read More

รายงานผลการศึกษา กระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ : บทสำรวจสถานภาพและก้าวต่อไป

ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์ กรกฎาคม 2551 Download ...
Read More

การวิจัย เรื่องรู้เท่าทัน ละคร ไทย สรุปผลการวิจัยเบื้องต้น

โดย : Thailand Media Literacy Center โครงการ “การพัฒนาองค์ความรู้การรู้เท่าทันสื่อในประเทศไทย” ศูนย์การเรียนรู้เท่าทันสื่อ สนับสนุนโดย แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ข้อมูลผังรายการโทรทัศน์เดือนมิถุนายน 2550 Download ...
Read More

รายงานผลการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม รอบที่ 3 รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก

เรื่อง “รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก” ( 3, 5, 7, 9, 11 และ itv วันที่ 5-11มกราคม 2549) Download ...
Read More