ความรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล

ชุดความรู้สมรรถนะ (Competency) ที่ครอบคลุมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในส่วนของความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศผ่านสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล การเลือกรับ วิเคราะห์ ประเมิน และนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในทางสร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถผลิตสื่อเพื่อขับเคลื่อนสังคม ได้ด้วยตนเอง

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

ข่าวเทียม ข่าวปลอม ข่าวลวง คืออะไร?
 • Admin
 • 10 / 07 / 18

ข่าวเทียม ข่าวปลอม ข่าวลวง คืออะไร?

"What is FAKE NEWS????" ข่าวเทียม ข่าวปลอม ข่าวลวง คืออะไร ในทุก ๆ วันเราได้รับข้อมูลข่าวสารจากหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์ ต้องยอมรับว่าหลาย ๆ ข้อมูลส่งผลกระทบต่อความคิด ความเชื่อของเรา ซึ่... อ่านต่อ →

บทสัมภาษณ์: LGBT กับคนทางการศึกษา ต่อการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์
 • Admin
 • 24 / 05 / 18

บทสัมภาษณ์: LGBT กับคนทางการศึกษา ต่อการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์

บทสัมภาษณ์ ครูนำโชค อุ่นเวียง ครูสังคมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทำไมสื่อไทยชอบนำเสนอ LGBT ในภาพตัวแทนของความตลก เป็นผู้สร้างสีสัน ให้เสียงหัวเราะ คุณมีมุมมมองในประเด็นนี้อย่างไร? การนำเสนอของสื่... อ่านต่อ →

บทสัมภาษณ์: ตัวตนทางเพศ กับการสร้าง ‘อัตลักษณ์ในโลกออนไลน์’
 • Admin
 • 22 / 05 / 18

บทสัมภาษณ์: ตัวตนทางเพศ กับการสร้าง ‘อัตลักษณ์ในโลกออนไลน์’

บทสัมภาษณ์ โตมร อภิวันทนากร กลุ่มมานีมานะ ผู้ทำงานขับเคลื่อนประเด็นเรื่องเพศและการรู้เท่าทันสื่อ  1. การสร้างอัตลักษณ์ในโลกออนไลน์ คืออะไร? คือการเลือกสรรเนื้อหาที่จะสื่อสารในโลกออนไลน์ แสดงออกได้ทั้ง... อ่านต่อ →

การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) กับพลเมือง 3 แบบ
 • Admin
 • 20 / 11 / 16

การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) กับพลเมือง 3 แบบ

 แบบที่ 1 พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ สามารถเข้าถึงสื่อที่หลากหลาย วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพ คุณค่า ความน่าเชื่อถือ ผลกระทบของสื่อ กลั่นกรอง เลือกสรร ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว ร้องเรียนใ... อ่านต่อ →

เรื่องที่ต้องคิดให้สุด เพื่อป้องกันสื่อลามกเด็ก
 • Admin
 • 26 / 02 / 17

เรื่องที่ต้องคิดให้สุด เพื่อป้องกันสื่อลามกเด็ก

จากที่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) มีข้อเสนอปรับปรุงพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550(พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ) โดยกำหนดเพิ่มฐานความผิดของผู้ที่ครอบครองภาพลามกเด็กว... อ่านต่อ →